Lisboa - Santa Maria Maior - Alfama - یک مغازه بازسازی شده در آلمادا - برای فروش - BC590

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/62672cba-c458-43d0-8166-b22a25cf8a11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/5a090b0d-9394-4be3-9aef-32c3f888903c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/2bc95eca-3f56-4eb0-83ad-234374054965.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/2077f6a5-8cec-4f98-9bb8-8112e1aeb273.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/a757b9ce-d9f0-4ea5-9113-0d53af880097.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/e1d52648-b91c-4138-872c-39f3384d07ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/2d1f0b1b-1e9a-4cf2-a81b-1d771f03d740.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/55302ea8-0f85-4a3a-9f87-4d976a89258d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/7e821a67-bde4-41fb-bcd4-8eb5efa0010b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/342b40da-0784-46b9-9916-f8e08c0df496.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/ad43ed19-19e3-47de-a9bd-1995a7041a9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/9d26c7dd-60cf-406c-b1e9-bc3ae02a7049.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/0c8eba00-0d57-41d5-a5ef-6652d76e3978.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/b7f70cdf-05e7-45d1-8da0-ec010f57550e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/c21b003a-89bd-4600-9def-4298549d703a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/68e0d0d4-7fa9-4f50-8750-dd3caab35f69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/beb47e4c-d643-4405-9d52-06ea95bc1ca9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/a91273fe-d241-4ba2-821b-1be4ed24fe6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/62672cba-c458-43d0-8166-b22a25cf8a11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/5a090b0d-9394-4be3-9aef-32c3f888903c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/2bc95eca-3f56-4eb0-83ad-234374054965.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/2077f6a5-8cec-4f98-9bb8-8112e1aeb273.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/a757b9ce-d9f0-4ea5-9113-0d53af880097.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/e1d52648-b91c-4138-872c-39f3384d07ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/2d1f0b1b-1e9a-4cf2-a81b-1d771f03d740.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/55302ea8-0f85-4a3a-9f87-4d976a89258d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/7e821a67-bde4-41fb-bcd4-8eb5efa0010b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/342b40da-0784-46b9-9916-f8e08c0df496.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/ad43ed19-19e3-47de-a9bd-1995a7041a9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/9d26c7dd-60cf-406c-b1e9-bc3ae02a7049.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/0c8eba00-0d57-41d5-a5ef-6652d76e3978.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/b7f70cdf-05e7-45d1-8da0-ec010f57550e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/c21b003a-89bd-4600-9def-4298549d703a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/68e0d0d4-7fa9-4f50-8750-dd3caab35f69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/beb47e4c-d643-4405-9d52-06ea95bc1ca9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/175754/a91273fe-d241-4ba2-821b-1be4ed24fe6d.jpg
 • 115m2
 • 115m2
Ref: BC590
قیمت فروش
595 000 €
 • 115m2
 • 115m2
Ref: BC590

یک مغازه بازسازی شده در آلمادا

این فروشگاه در قلب آلفاما، در یکی از شلوغ ترین خیابان ها، در 130 متری موزه فادو واقع شده است. دارای 3 درب بیرونی است. این مغازه به تازگی بازسازی شده با مساحت کل 115 متر مربع در دو طبقه است.

این فروشگاه در قلب آلفاما، در یکی از شلوغ ترین خیابان ها، در 130 متری موزه فادو واقع شده است. دارای 3 درب بیرونی است. این مغازه به تازگی بازسازی شده (27Kwa موجود است اما احتمال افزایش هم وجود دارد) با مساحت کل 115 متر مربع در دو طبقه است.

طبقه بالای این ملک تجاری سوغاتی می فروشد و طبقه پایین یک کافه تریا است. این فروشگاه دارای سقف بلند، با ستون‌های سنگی اصلی و پروانه قدیمی چشمگیر است که این فضا را منحصر به فرد کرده است. در حال حاضر این ملک دارای اجاره نامه ای است که درآمد بسیار جالبی را تضمین می کند. ارزش قرارداد اجاره حتی کمتر از ارزش بازار است، بنابراین امکان کسب درآمد بیشتر در آینده وجود خواهد داشت.

این محله قرون وسطایی (که زمانی محله یهودیان و محله ماهیگیری بود) دومین محله قدیمی اروپا است. روستای کوچکی است در وسط پایتخت، محله‌ای برای گم شدن در کوچه‌ پس کوچه ها و میدان‌ها و شما می توانید به ندای درون خودتان گوش بدهید در این مناطق به گشت و گذار بپردازید: دیدن بند رخت در بالکن‌ها و مناظر خارق‌العاده تاگوس، بوی ماهی‌هایی که در گوشه‌ای کباب می‌شوند هوش از سر شما می برد. با گوش دادن به صداهای فادو می توانید از فضای داخلی یک رستوران معمولی، مزه غذاهای سنتی و لمس تابلوهای کاشی باشکوه لذت ببرید.

این مغازه در زیباترین محله لیسبون و روح واقعی شهر واقع شده است. در اینجا زندگی مانند قرن‌ها پیش ادامه دارد، اما با پایین آمدن به سمت رودخانه، دوباره وارد قرن بیست و یکم می‌شوید، با انبارهای قدیمی که اکنون به برخی از مدرن‌ترین فضاهای شهر تبدیل شده‌اند تا سحر بخورید، بنوشید و برقصید.

فروشگاه Moment تا سال 2025 اجاره نامه دارد.

ملک شرایط برای ویزای طلایی را دارد.

ویژگی های اموال

 • ویزا طلایی
 • گواهی انرژی

محل

درخواست