اجاره ها - Évora

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/856869da-5c71-410d-9799-77c6953815c8.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/afc3277c-e5d8-4d41-9826-d92aefa6010c.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/1f45113d-1b14-4cfa-b0a4-9cb85fda75d4.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/b482fa62-96fb-4e93-97ab-a372f1c29ec2.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/21ab8240-07a3-4f4c-9414-8b811e508575.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/7933e578-3b0b-4e48-ba2e-748512ac92c7.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/450486cb-66e0-40e0-abae-eb16048d3e27.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/e2762817-f871-4d38-8632-ee126a7e45c2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/856869da-5c71-410d-9799-77c6953815c8.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/afc3277c-e5d8-4d41-9826-d92aefa6010c.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/1f45113d-1b14-4cfa-b0a4-9cb85fda75d4.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/b482fa62-96fb-4e93-97ab-a372f1c29ec2.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/21ab8240-07a3-4f4c-9414-8b811e508575.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/7933e578-3b0b-4e48-ba2e-748512ac92c7.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/450486cb-66e0-40e0-abae-eb16048d3e27.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/229202/e2762817-f871-4d38-8632-ee126a7e45c2.png
 • 2
 • 1
 • 50m2
Ref: BC676
قیمت اجاره 1 090 € / ماه
 • 2
 • 1
 • 50m2
Ref: BC676

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • آشپزخانه مجهز شده
 • خشکشویی
 • چشم انداز:
 • بالکن

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید