برای فروش - Faro

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/97c791c7-af2c-4729-8485-69fc933dd5a0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/056aff57-8b1e-42c6-ae8d-8d718d3d0e5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/90d54aa3-9c61-4b6a-b7e7-0e0bbbfed926.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/dcda792f-5585-4b09-9704-632b2223e7af.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/877c99b3-ee68-485f-9273-1f168c86b930.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/568bdfb2-3975-4e50-9b93-fd717c9267fa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/92a16894-43de-4a51-a84c-fe91f9285135.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/dac1386f-3591-4c8c-ad3f-b7fc2768e31d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/ae6185c6-a29e-4eff-aa8e-475972e436f0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/532e28ad-0400-46c6-a68c-4bfd30bba93f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/97c791c7-af2c-4729-8485-69fc933dd5a0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/056aff57-8b1e-42c6-ae8d-8d718d3d0e5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/90d54aa3-9c61-4b6a-b7e7-0e0bbbfed926.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/dcda792f-5585-4b09-9704-632b2223e7af.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/877c99b3-ee68-485f-9273-1f168c86b930.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/568bdfb2-3975-4e50-9b93-fd717c9267fa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/92a16894-43de-4a51-a84c-fe91f9285135.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/dac1386f-3591-4c8c-ad3f-b7fc2768e31d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/ae6185c6-a29e-4eff-aa8e-475972e436f0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160043/532e28ad-0400-46c6-a68c-4bfd30bba93f.jpg
از جانب قیمت فروش 257 075 €

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • ویزا طلایی
 • مالکیت خصوصی
 • چشم انداز: ,
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

برای فروش - Faro

14 کسرهای موجود

ارجاع
BC495
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
112,2 m2
قیمت EUR
268 750€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC496
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
111,4 m2
قیمت EUR
271 800€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC497
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
103,7 m2
قیمت EUR
259 250€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC498
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
105,45 m2
قیمت EUR
273 025€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC499
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
104,65 m2
قیمت EUR
261 625€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC500
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
104,65 m2
قیمت EUR
261 625€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC501
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
103,9 m2
قیمت EUR
259 750€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC502
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
105,45 m2
قیمت EUR
263 625€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC503
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
105,45 m2
قیمت EUR
273 025€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC504
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
104,65 m2
قیمت EUR
257 075€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC506
نوع ملک
اتاق های خواب
2
منطقه خانه
140,6 m2
قیمت EUR
400 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC508
نوع ملک
اتاق های خواب
2
منطقه خانه
140,6 m2
قیمت EUR
400 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC509
نوع ملک
اتاق های خواب
2
منطقه خانه
140,6 m2
قیمت EUR
400 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC510
نوع ملک
اتاق های خواب
2
منطقه خانه
159,25 m2
قیمت EUR
420 000€
بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید