برای فروش - Faro

برای فروش - Faro

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/be3acbb3-361f-4bb1-8cf1-2396278f9aae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/105b3fdb-320d-4f2b-bc6c-b494098f31b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/36ad88cc-2844-4cc9-9317-f65562900f49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/5494f720-58e2-4053-8b5c-e3d06d680405.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/59a24a81-5584-4788-9630-ba8df97eff4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/32991d96-5fa9-4483-9790-bdbbb2a305e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/410f8f0b-9182-42fe-8351-f27c744ce9c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/becb9ebf-3dca-4cdc-9626-ac198419b7e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/54fa9b0d-6b4e-4968-9693-0237d94b6d3f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/e8b51dc6-37b6-4d3b-a017-57355c871954.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/a1bea802-6c05-4cad-aa9d-e95e1349f69a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/3f76a061-f197-42ef-bc03-b7970b2faff7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/94cdb299-bc1e-46da-bbed-6dd75b36d137.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/955eccc0-7c32-4e6b-968e-d53a61121f49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/d248fe34-df14-43b9-9d6c-9a90063ca74b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/be3acbb3-361f-4bb1-8cf1-2396278f9aae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/105b3fdb-320d-4f2b-bc6c-b494098f31b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/36ad88cc-2844-4cc9-9317-f65562900f49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/5494f720-58e2-4053-8b5c-e3d06d680405.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/59a24a81-5584-4788-9630-ba8df97eff4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/32991d96-5fa9-4483-9790-bdbbb2a305e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/410f8f0b-9182-42fe-8351-f27c744ce9c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/becb9ebf-3dca-4cdc-9626-ac198419b7e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/54fa9b0d-6b4e-4968-9693-0237d94b6d3f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/e8b51dc6-37b6-4d3b-a017-57355c871954.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/a1bea802-6c05-4cad-aa9d-e95e1349f69a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/3f76a061-f197-42ef-bc03-b7970b2faff7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/94cdb299-bc1e-46da-bbed-6dd75b36d137.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/955eccc0-7c32-4e6b-968e-d53a61121f49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/160682/d248fe34-df14-43b9-9d6c-9a90063ca74b.jpg
 • 2
 • 2
 • 140,6m2
 • 130,6m2
Ref: BC508
قیمت فروش 400 000 €
 • 2
 • 2
 • 140,6m2
 • 130,6m2
Ref: BC508

ویژگی های اموال

 • طبقات: 3
 • مالکیت خصوصی
 • چشم انداز: , ,
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید