برای فروش - Faro - BC642

برای فروش - Faro - BC604

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/6ee63fc1-24cb-4a77-b214-4c02ac488899.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/0059ac08-88a1-42f2-a265-0c8008eb11aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/2fa21880-9645-4437-b4a4-2bd71dfda6ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/16eeb2d6-e650-4067-9028-38884555d200.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/41e72c06-6dba-454f-8c2c-d1fe4b21c837.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/783f3a1b-04a2-40cf-90c8-748d8b585182.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/d1bb44e2-ac45-4a34-ab88-d3caea196698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/9d2dc182-99d8-41d3-9607-f838f5eb8a80.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/0e7a9897-5750-4ddf-929f-203355dca36c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/0f2fee98-859c-4315-a7b6-a27265e21574.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/99711813-4118-4754-874d-e6db5cc66644.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/5d0ee647-4567-4a02-bc43-13cf9df53024.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/c92699fd-4bee-4512-a2cb-4df0495c8e11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/0c2512c4-fe36-4b17-9f3d-03bdcf5d64bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/314570e7-06ba-4b0d-8100-5552fa42854a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/dfac7b69-3285-41d0-a14f-59528ff3a614.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/169d3953-ae6d-47a7-bbcf-eca859fd55b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/6ee63fc1-24cb-4a77-b214-4c02ac488899.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/0059ac08-88a1-42f2-a265-0c8008eb11aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/2fa21880-9645-4437-b4a4-2bd71dfda6ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/16eeb2d6-e650-4067-9028-38884555d200.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/41e72c06-6dba-454f-8c2c-d1fe4b21c837.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/783f3a1b-04a2-40cf-90c8-748d8b585182.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/d1bb44e2-ac45-4a34-ab88-d3caea196698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/9d2dc182-99d8-41d3-9607-f838f5eb8a80.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/0e7a9897-5750-4ddf-929f-203355dca36c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/0f2fee98-859c-4315-a7b6-a27265e21574.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/99711813-4118-4754-874d-e6db5cc66644.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/5d0ee647-4567-4a02-bc43-13cf9df53024.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/c92699fd-4bee-4512-a2cb-4df0495c8e11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/0c2512c4-fe36-4b17-9f3d-03bdcf5d64bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/314570e7-06ba-4b0d-8100-5552fa42854a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/dfac7b69-3285-41d0-a14f-59528ff3a614.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179460/169d3953-ae6d-47a7-bbcf-eca859fd55b0.jpg
 • 2
 • 2
 • 156,8m2
 • 96,55m2
Ref: BC604
قیمت فروش
490 000 €
 • 2
 • 2
 • 156,8m2
 • 96,55m2
Ref: BC604

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • سال ساخت: 2023
 • طبقات: 1
 • چشم انداز:
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • تراس
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید