برای فروش - Faro

برای فروش - Faro

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/864da55f-8e10-4e83-b953-3752d367b230.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/43422448-4bbb-4820-8789-2503187273d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/dc068e2a-e783-41ca-a6c8-34b09639f180.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/6ab33679-c526-4e96-a01a-112a2fa840db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/0caf723c-dce2-423d-b380-8d6fb0cb2697.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/ffc0fa93-ffb0-4289-9f01-a98a3aee3cb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/933768da-c3d4-4c3d-88bb-9ea5e83eb0ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/f473b31a-d042-400e-b1e9-0cfa33fd914e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/91074f14-350c-44d8-9c6a-41119fbbdf9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/b72578f2-e7d5-4d25-9e14-d73fea1aae83.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/1fc49338-8aaa-4545-b061-81a4069548fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/c58bae0a-6857-489f-9b57-1a59f0963907.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/5f4bdc4a-96f0-4650-af5c-d990d0146d1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/a751f688-3d52-4bcf-b1d4-e95bfbf4ba6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/db35f15c-b317-47af-bf36-f7f972f955bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/1ef47430-bcbf-43ec-b198-e5ca86766bbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/de4b0653-e314-48df-8af2-d9223cfb3c0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/864da55f-8e10-4e83-b953-3752d367b230.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/43422448-4bbb-4820-8789-2503187273d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/dc068e2a-e783-41ca-a6c8-34b09639f180.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/6ab33679-c526-4e96-a01a-112a2fa840db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/0caf723c-dce2-423d-b380-8d6fb0cb2697.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/ffc0fa93-ffb0-4289-9f01-a98a3aee3cb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/933768da-c3d4-4c3d-88bb-9ea5e83eb0ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/f473b31a-d042-400e-b1e9-0cfa33fd914e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/91074f14-350c-44d8-9c6a-41119fbbdf9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/b72578f2-e7d5-4d25-9e14-d73fea1aae83.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/1fc49338-8aaa-4545-b061-81a4069548fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/c58bae0a-6857-489f-9b57-1a59f0963907.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/5f4bdc4a-96f0-4650-af5c-d990d0146d1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/a751f688-3d52-4bcf-b1d4-e95bfbf4ba6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/db35f15c-b317-47af-bf36-f7f972f955bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/1ef47430-bcbf-43ec-b198-e5ca86766bbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179465/de4b0653-e314-48df-8af2-d9223cfb3c0d.jpg
 • 1
 • 2
 • 97,3m2
 • 88,85m2
Ref: BC608
قیمت فروش 435 000 €
 • 1
 • 2
 • 97,3m2
 • 88,85m2
Ref: BC608

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • ویزا طلایی
 • سال ساخت: 2023
 • طبقات: 1
 • چشم انداز:
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید