برای فروش - Faro

برای فروش - Faro

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/832f306e-7503-4f64-bc27-fa4a12729cee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/542d44f0-dd7a-4199-ae58-06438f65f79f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/ba8b7c74-5135-4782-b734-68d64df13160.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/39da8e46-fcdd-4396-a3c7-a03a04628734.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/f6d4cf97-3f1c-4f51-af24-c9bb5c812303.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/4307a8e2-0fb8-45a1-9535-30aeec169faa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/1a9b4b35-05db-40c6-8696-e36e087863f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/8678ad4e-b035-41e6-8428-43c2e36bae77.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/5e140066-9cbf-49da-a592-adaced2f17a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/a79a6286-f564-4da6-bff5-0fd554fdc21d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/7045c545-d69a-4011-b21e-bad9800eb284.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/2b9f6233-faa7-405f-ada9-0451bee00bfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/58b03e1d-9f30-4ea4-b341-240feb42b243.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/b679ca23-e293-4a3b-ac58-f190eb6a60e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/846ef110-8b41-4396-95ee-61617eaac150.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/ca95aca0-218c-4df5-99af-24540c39d324.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/702b1364-571a-4d27-b648-7b05a0f62f10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/832f306e-7503-4f64-bc27-fa4a12729cee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/542d44f0-dd7a-4199-ae58-06438f65f79f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/ba8b7c74-5135-4782-b734-68d64df13160.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/39da8e46-fcdd-4396-a3c7-a03a04628734.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/f6d4cf97-3f1c-4f51-af24-c9bb5c812303.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/4307a8e2-0fb8-45a1-9535-30aeec169faa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/1a9b4b35-05db-40c6-8696-e36e087863f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/8678ad4e-b035-41e6-8428-43c2e36bae77.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/5e140066-9cbf-49da-a592-adaced2f17a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/a79a6286-f564-4da6-bff5-0fd554fdc21d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/7045c545-d69a-4011-b21e-bad9800eb284.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/2b9f6233-faa7-405f-ada9-0451bee00bfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/58b03e1d-9f30-4ea4-b341-240feb42b243.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/b679ca23-e293-4a3b-ac58-f190eb6a60e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/846ef110-8b41-4396-95ee-61617eaac150.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/ca95aca0-218c-4df5-99af-24540c39d324.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/179472/702b1364-571a-4d27-b648-7b05a0f62f10.jpg
 • 2
 • 2
 • 156,8m2
 • 96,55m2
Ref: BC615
قیمت فروش 495 000 €
 • 2
 • 2
 • 156,8m2
 • 96,55m2
Ref: BC615

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • ویزا طلایی
 • سال ساخت: 2023
 • طبقات: 1
 • چشم انداز:
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • تراس
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید