برای فروش - Faro

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/65fdd502-eb87-45f6-9782-ede85154708b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/2e51f6c6-b138-4f9d-8f6e-7db7c96c9ba2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/150c0094-0867-4a8a-8a75-14a2df1a5038.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/8fa6e727-8335-47e6-b858-9835668dc17b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/32825c00-3db4-49ac-91f2-34019d0e4165.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/35522959-8968-4d11-b1e1-f9595573cfda.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/450b1a29-d686-4cb8-8e51-6f221d978eb2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/89998835-89c1-4933-89de-97c8ec4fb845.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/2aa5d11b-01e5-4427-ba06-73e89cb5912d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/ca0189c8-4b44-4d77-96ad-600b89133f4a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/e72bea47-d871-45fc-9576-02a180001e38.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/8edac46c-0c23-4115-a578-c41a4090061a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/f3c4bdc0-4ab9-4c54-b366-236a5f3d4687.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/ee9f2e4c-95a0-43a4-a823-3c5e114425e5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/65fdd502-eb87-45f6-9782-ede85154708b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/2e51f6c6-b138-4f9d-8f6e-7db7c96c9ba2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/150c0094-0867-4a8a-8a75-14a2df1a5038.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/8fa6e727-8335-47e6-b858-9835668dc17b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/32825c00-3db4-49ac-91f2-34019d0e4165.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/35522959-8968-4d11-b1e1-f9595573cfda.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/450b1a29-d686-4cb8-8e51-6f221d978eb2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/89998835-89c1-4933-89de-97c8ec4fb845.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/2aa5d11b-01e5-4427-ba06-73e89cb5912d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/ca0189c8-4b44-4d77-96ad-600b89133f4a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/e72bea47-d871-45fc-9576-02a180001e38.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/8edac46c-0c23-4115-a578-c41a4090061a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/f3c4bdc0-4ab9-4c54-b366-236a5f3d4687.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101915/ee9f2e4c-95a0-43a4-a823-3c5e114425e5.png
از جانب قیمت فروش 400 000 €

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • باغ
 • ویزا طلایی
 • طبقات: 2
 • آشپزخانه کوچک
 • زیر زمین
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

برای فروش - Faro

4 کسرهای موجود

Ref طبقه نوع ملک اتاق های خواب حمام ها منطقه خانه مساحت ناخالص قیمت
BC178 1 1 66 m2 81 m2 400 000€ بیشتر بدانید
BC179 1 1 51 m2 66 m2 400 000€ بیشتر بدانید
BC180 1 1 66 m2 66 m2 400 000€ بیشتر بدانید
BC181 1 1 66 m2 66 m2 400 000€ بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید