برای فروش - Faro

برای فروش - Faro

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/43fc1cb3-8042-4276-a482-f638adc9e8a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/7995b394-154e-4eef-93b1-889c8cfc4a49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/eb63a68a-8745-4c0e-9118-8d0a12bddaf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/dc62f9b4-f4cc-4f42-b2ff-5732d00bc1c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/0edb2cb2-351b-47c7-a73f-26fe45d1d43f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/7f9d2c24-cc5b-49dd-8291-58cf3d56df99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/61bbbfbf-9db9-422f-81ab-3266803fe6f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/a5fe32e4-d78d-4733-86c0-2c05b65254a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/438b6f36-42e7-4f9c-b807-e8ad50a82f0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/1fe60dbe-9108-4da6-92bb-9226ef187bd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/43fc1cb3-8042-4276-a482-f638adc9e8a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/7995b394-154e-4eef-93b1-889c8cfc4a49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/eb63a68a-8745-4c0e-9118-8d0a12bddaf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/dc62f9b4-f4cc-4f42-b2ff-5732d00bc1c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/0edb2cb2-351b-47c7-a73f-26fe45d1d43f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/7f9d2c24-cc5b-49dd-8291-58cf3d56df99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/61bbbfbf-9db9-422f-81ab-3266803fe6f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/a5fe32e4-d78d-4733-86c0-2c05b65254a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/438b6f36-42e7-4f9c-b807-e8ad50a82f0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194611/1fe60dbe-9108-4da6-92bb-9226ef187bd2.jpg
 • 2
 • 2
 • 80m2
Ref: BC647
قیمت فروش 399 000 €
 • 2
 • 2
 • 80m2
Ref: BC647

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • ویزا طلایی
 • چشم انداز: ,
 • فضای پارکینگ
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید