برای فروش - Faro

برای فروش - Faro

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/a28ef249-d32d-46ab-b794-2c5c65cecfdb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/71b71f70-eaf2-4c22-8982-311f5a56bdbe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/1ebf3265-9d1a-4c94-9ad2-6a001955c0e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/9802c1bf-b249-4117-8906-fdfe34dbf0c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/4d96370d-00b2-488f-bb72-6a7af044b877.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/07787232-dca4-426b-b681-f9c4dffbf66c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/f4b6ba6e-6de9-43b8-89bd-c5d7fd42c2e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/ab9e18eb-b4aa-497e-ac45-ee31ff64ad8c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/ad2107a8-da7e-4296-8435-cbb5864b1a21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/316142d0-febb-4aaa-ae0c-3f41ae7f3d11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/a28ef249-d32d-46ab-b794-2c5c65cecfdb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/71b71f70-eaf2-4c22-8982-311f5a56bdbe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/1ebf3265-9d1a-4c94-9ad2-6a001955c0e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/9802c1bf-b249-4117-8906-fdfe34dbf0c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/4d96370d-00b2-488f-bb72-6a7af044b877.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/07787232-dca4-426b-b681-f9c4dffbf66c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/f4b6ba6e-6de9-43b8-89bd-c5d7fd42c2e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/ab9e18eb-b4aa-497e-ac45-ee31ff64ad8c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/ad2107a8-da7e-4296-8435-cbb5864b1a21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/194617/316142d0-febb-4aaa-ae0c-3f41ae7f3d11.jpg
 • 2
 • 2
 • 80m2
Ref: BC649
قیمت فروش 425 000 €
 • 2
 • 2
 • 80m2
Ref: BC649

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • ویزا طلایی
 • چشم انداز: ,
 • فضای پارکینگ
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید