برای فروش - Faro - BC643

برای فروش - Faro - BC760

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259631/442cb1bf-f268-43d8-8c89-2dfa925d1ae1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259631/165261e0-7c5f-4eb2-ba89-65ec44a8ff7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259631/b4c371e4-bd5e-4f47-9cf5-51fa29882bfe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259631/442cb1bf-f268-43d8-8c89-2dfa925d1ae1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259631/165261e0-7c5f-4eb2-ba89-65ec44a8ff7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259631/b4c371e4-bd5e-4f47-9cf5-51fa29882bfe.jpg
 • 245m2
 • 839m2
Ref: BC760
قیمت فروش
360 000 €
 • 245m2
 • 839m2
Ref: BC760

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • مالکیت خصوصی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید