برای فروش - Faro - BC643

برای فروش - Faro - BC762

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259633/4b985add-3fe6-4f34-ae88-bdce0ae00f35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259633/af243b2c-9ddb-4e97-8ab1-ecbf577202a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259633/c226db7c-c843-4c89-9f36-168223c89b5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259633/4b985add-3fe6-4f34-ae88-bdce0ae00f35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259633/af243b2c-9ddb-4e97-8ab1-ecbf577202a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/259633/c226db7c-c843-4c89-9f36-168223c89b5a.jpg
 • 245m2
 • 1036m2
Ref: BC762
قیمت فروش
360 000 €
 • 245m2
 • 1036m2
Ref: BC762

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • مالکیت خصوصی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید