برای فروش - Guarda - BC165

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/5e50f852-8cc4-4a95-9fa4-74f3d68b55c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/52c12789-b254-4de0-b28f-696418d8b706.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/6c9bb862-8833-439f-8097-f18fbe242416.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/2550f051-f565-4421-a5cf-49413a739d6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/0a0f49fd-f507-4ada-b235-a858f23e6b74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/a77560d2-bf10-46c7-9e5a-d320674bf600.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/16c28320-2cff-47d8-aacf-1d34241fc866.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/683c2f6d-59aa-468f-8b8b-2c52b33220f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/b1ab5118-2c5f-485a-85b1-c519c498067d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/174d26dc-a8c2-4f63-a1d6-d1caaf4e2ddf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/fed4dd3d-614c-46d7-bfba-4f1f18ef5b85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/b8de0aa7-1ffc-4a53-baa5-cfe6ee0596a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/afad5218-7706-452a-a94c-de7e5fec9f57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/0ab3a950-0c57-4260-8b93-798fb90c95cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/473793fb-0f48-4f63-b990-8175eafe1fa2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/479dc40d-df9f-4e12-b116-215c203bc301.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/6ba06d00-f479-425b-84dc-95a3befb1b21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/90dbf79d-576e-4472-8212-812e0ed52f81.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/0e4ee11a-198d-4bbe-a0ac-a3fb45f389ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/548ca036-0cf7-4e94-85d1-e48dd1966543.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/506435eb-7e58-4e36-a8d1-b16c1e5031ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/5e50f852-8cc4-4a95-9fa4-74f3d68b55c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/52c12789-b254-4de0-b28f-696418d8b706.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/6c9bb862-8833-439f-8097-f18fbe242416.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/2550f051-f565-4421-a5cf-49413a739d6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/0a0f49fd-f507-4ada-b235-a858f23e6b74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/a77560d2-bf10-46c7-9e5a-d320674bf600.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/16c28320-2cff-47d8-aacf-1d34241fc866.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/683c2f6d-59aa-468f-8b8b-2c52b33220f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/b1ab5118-2c5f-485a-85b1-c519c498067d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/174d26dc-a8c2-4f63-a1d6-d1caaf4e2ddf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/fed4dd3d-614c-46d7-bfba-4f1f18ef5b85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/b8de0aa7-1ffc-4a53-baa5-cfe6ee0596a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/afad5218-7706-452a-a94c-de7e5fec9f57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/0ab3a950-0c57-4260-8b93-798fb90c95cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/473793fb-0f48-4f63-b990-8175eafe1fa2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/479dc40d-df9f-4e12-b116-215c203bc301.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/6ba06d00-f479-425b-84dc-95a3befb1b21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/90dbf79d-576e-4472-8212-812e0ed52f81.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/0e4ee11a-198d-4bbe-a0ac-a3fb45f389ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/548ca036-0cf7-4e94-85d1-e48dd1966543.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/100381/506435eb-7e58-4e36-a8d1-b16c1e5031ed.jpg
 • 12
 • 8
 • 819,25m2
 • 564,1m2
 • 15700m2
Ref: BC165
قیمت فروش
1 300 000 €
 • 12
 • 8
 • 819,25m2
 • 564,1m2
 • 15700m2
Ref: BC165

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • شومینه
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , ,
 • فضای برگزاری رویداد
 • سال ساخت: 1976
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • آبدارخانه
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید