Leiria - Amoreira - برای فروش - BC690

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234123/d68cbd4e-48c6-444f-916a-f8fefaa675ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234123/2f4b8ba1-287c-40e0-bf94-4f0e70629867.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234123/dafb3c97-59bd-457a-be82-0e7321957018.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234123/5fb3cbed-4d25-4255-a4b3-e3389ef9b204.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234123/d68cbd4e-48c6-444f-916a-f8fefaa675ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234123/2f4b8ba1-287c-40e0-bf94-4f0e70629867.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234123/dafb3c97-59bd-457a-be82-0e7321957018.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234123/5fb3cbed-4d25-4255-a4b3-e3389ef9b204.jpg
از جانب
قیمت فروش
POA


ویژگی های اموال

 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , ,
 • باغ
 • چشم انداز: , ,
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

درخواست

Leiria - Amoreira - برای فروش - BC690

6 کسرهای موجود

Ref طبقه نوع ملک اتاق های خواب حمام ها منطقه خانه مساحت ناخالص قیمت
BC691 1 2 3 117 m2 117 m2 320 000€ بیشتر بدانید
BC692 1 2 2 118 m2 118 m2 420 000€ بیشتر بدانید
BC693 1 2 2 118 m2 118 m2 395 000€ بیشتر بدانید
BC694 3 4 168 m2 168 m2 550 000€ بیشتر بدانید
BC695 3 4 178 m2 178 m2 550 000€ بیشتر بدانید
BC697 2 2 121 m2 121 m2 480 000€ بیشتر بدانید