برای فروش - Leiria - BC690

برای فروش - Leiria - BC691

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/454a9982-b23c-4906-8d3f-6a30d69d6e03.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/04807d87-1814-4429-b73e-29b1d0f9ac2a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/3ec8a37f-6456-487b-97b7-52516aef911f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/c815b978-4f40-46dd-a96c-5ea22b31aac5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/ac3fdb39-04c6-4385-80b5-5bc9d5e8a3d2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/01139fa4-9149-43ba-8133-cc21fecbb4ea.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/7e7b4403-2dfb-4014-bd08-ac5194bdd491.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/9bf1fe11-0861-4a62-920a-5f597f5d6b6d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/15eaf8d6-9501-4bc7-b7e9-497837f9305b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/e88b096a-a5b5-42c8-a349-8bf379617e92.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/a3ace484-f1c0-46db-91cf-4ba2a6a310c4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/5a374cc9-9885-4f09-be40-3c9ce0be7eca.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/454a9982-b23c-4906-8d3f-6a30d69d6e03.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/04807d87-1814-4429-b73e-29b1d0f9ac2a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/3ec8a37f-6456-487b-97b7-52516aef911f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/c815b978-4f40-46dd-a96c-5ea22b31aac5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/ac3fdb39-04c6-4385-80b5-5bc9d5e8a3d2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/01139fa4-9149-43ba-8133-cc21fecbb4ea.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/7e7b4403-2dfb-4014-bd08-ac5194bdd491.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/9bf1fe11-0861-4a62-920a-5f597f5d6b6d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/15eaf8d6-9501-4bc7-b7e9-497837f9305b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/e88b096a-a5b5-42c8-a349-8bf379617e92.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/a3ace484-f1c0-46db-91cf-4ba2a6a310c4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/234137/5a374cc9-9885-4f09-be40-3c9ce0be7eca.png
 • 2
 • 3
 • 117m2
 • 117m2
Ref: BC691
قیمت فروش 320 000 €
 • 2
 • 3
 • 117m2
 • 117m2
Ref: BC691

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , ,
 • چشم انداز: , ,
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید