برای فروش - Leiria - BC690

برای فروش - Leiria - BC693

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/f73cb0eb-76a6-4f33-97c1-f0d1261f2395.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/4cf95b90-89f2-4f42-ae4b-164d973c10bb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/494f683c-edbb-4d70-becf-5dc2db782138.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/91a20a8d-9ac6-427a-80f7-7e3f1b09e77b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/52a551fe-6d62-4246-a0ae-09aca203aeee.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/8cb4b99a-4915-4257-97c7-64a27224edf4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/baff4770-7c82-41ef-b9be-217265dab7bc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/39fd5582-285f-428e-ae1a-e6b362c12dcf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/988cbf0e-12fa-48ac-9641-cb4ef5ab9d32.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/f73cb0eb-76a6-4f33-97c1-f0d1261f2395.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/4cf95b90-89f2-4f42-ae4b-164d973c10bb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/494f683c-edbb-4d70-becf-5dc2db782138.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/91a20a8d-9ac6-427a-80f7-7e3f1b09e77b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/52a551fe-6d62-4246-a0ae-09aca203aeee.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/8cb4b99a-4915-4257-97c7-64a27224edf4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/baff4770-7c82-41ef-b9be-217265dab7bc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/39fd5582-285f-428e-ae1a-e6b362c12dcf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/238512/988cbf0e-12fa-48ac-9641-cb4ef5ab9d32.png
 • 2
 • 2
 • 118m2
 • 118m2
Ref: BC693
قیمت فروش 395 000 €
 • 2
 • 2
 • 118m2
 • 118m2
Ref: BC693

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , ,
 • چشم انداز: , ,
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید