برای فروش - Leiria

برای فروش - Leiria

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/df893d83-bd6b-47bb-a1ca-f1ec6cf9a531.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/6bce421e-462d-449a-89d5-4f2072572738.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/d8dbf4ee-c429-465d-97ae-5c60a16ab1f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/eeecc0e9-a139-4f49-8fcc-0f9559fad5aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/63205f5e-3034-4c4b-80c8-53d3b08e819e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/29c689fb-c518-4bbc-9a91-74e8023abc99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/2a23ee18-afc9-4ce1-bad7-f01ddd03657c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/8a1f8e03-b10d-4475-bb5e-570cdfedfb75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/757bb163-ef3c-48f0-acdd-0a7f4cfa630b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/013371b8-959b-49ed-97e6-2f98ec72d606.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/711eac9f-2946-4d94-8591-292b3b1faed7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/a13d1e0d-ff24-4aee-ba70-2ce3bf295467.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/03dca4a2-9e3b-479c-822f-f164a7bff866.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/559226db-5638-45ca-97e9-7aabd3a27d1a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/c6a600dc-f8ee-41c2-a3db-29f8c821da5f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/8fed5bec-4ef0-4a32-9a47-fad710d9f07e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/5e1dce4e-12a5-4f68-855e-ccae20da88db.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/6c4a6029-a650-48ca-a1fc-cbc6223b3539.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/e3f6ee27-beb3-4832-81e4-893387624e26.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/1047c9f8-8e88-4fae-b59b-41b71bffbe7b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/81a50032-85eb-45ac-a9f1-fdc1be5cc8da.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/df893d83-bd6b-47bb-a1ca-f1ec6cf9a531.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/6bce421e-462d-449a-89d5-4f2072572738.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/d8dbf4ee-c429-465d-97ae-5c60a16ab1f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/eeecc0e9-a139-4f49-8fcc-0f9559fad5aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/63205f5e-3034-4c4b-80c8-53d3b08e819e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/29c689fb-c518-4bbc-9a91-74e8023abc99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/2a23ee18-afc9-4ce1-bad7-f01ddd03657c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/8a1f8e03-b10d-4475-bb5e-570cdfedfb75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/757bb163-ef3c-48f0-acdd-0a7f4cfa630b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/013371b8-959b-49ed-97e6-2f98ec72d606.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/711eac9f-2946-4d94-8591-292b3b1faed7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/a13d1e0d-ff24-4aee-ba70-2ce3bf295467.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/03dca4a2-9e3b-479c-822f-f164a7bff866.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/559226db-5638-45ca-97e9-7aabd3a27d1a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/c6a600dc-f8ee-41c2-a3db-29f8c821da5f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/8fed5bec-4ef0-4a32-9a47-fad710d9f07e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/5e1dce4e-12a5-4f68-855e-ccae20da88db.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/6c4a6029-a650-48ca-a1fc-cbc6223b3539.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/e3f6ee27-beb3-4832-81e4-893387624e26.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/1047c9f8-8e88-4fae-b59b-41b71bffbe7b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97456/81a50032-85eb-45ac-a9f1-fdc1be5cc8da.png
 • 3
 • 3
 • 148m2
Ref: BC130
قیمت فروش 655 000 €
 • 3
 • 3
 • 148m2
Ref: BC130

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • زمین تنیس
 • اسپا
 • سال ساخت: 2022
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز: , ,
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید