برای فروش - Leiria

برای فروش - Leiria

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/59a19130-80ad-4929-9b83-82e2ccb1d637.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/be692249-fd8f-4ff7-9c64-edd58847008a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/c7483cbd-2a0f-4331-9f48-9bcf1782a425.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/0a777eb3-3731-4008-85b0-f77e7d85c451.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/59a0dca8-a0c8-424f-b9c6-5f0f8a8ed3c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/f0232924-6cfb-4c72-9315-998eeab3e2f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/b481e18e-8d35-4f7e-8837-335b73678ea3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/326f2654-e033-4f75-8d28-8eecec456f17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/2e011e17-ddc0-48c2-8be4-04639f0118df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/33fa1328-91b2-426a-8ae2-967c458a7124.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/22e820f1-dacf-4d0a-a467-833027fc9b49.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/b67a46b5-c348-464f-8bbf-b68c931a550f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/c962e5e6-5d89-427d-a74c-abf303898b81.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/02994d4c-9519-4899-81c8-163f2f7f11a3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/32cf7717-e124-4e1b-ab9b-abca9e9b0971.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/92471ce2-ab7f-42ea-8cb3-b9bb1ee49a7a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/38fbf278-c208-404e-8de2-ba8660ed5cfa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/6a696f11-7524-4ae5-9256-49bb906adf62.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/cf86817d-2402-45b6-88bd-9e70e20a2c59.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/ed6d72a2-da9f-43e6-8615-54fbe602acbe.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/59a19130-80ad-4929-9b83-82e2ccb1d637.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/be692249-fd8f-4ff7-9c64-edd58847008a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/c7483cbd-2a0f-4331-9f48-9bcf1782a425.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/0a777eb3-3731-4008-85b0-f77e7d85c451.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/59a0dca8-a0c8-424f-b9c6-5f0f8a8ed3c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/f0232924-6cfb-4c72-9315-998eeab3e2f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/b481e18e-8d35-4f7e-8837-335b73678ea3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/326f2654-e033-4f75-8d28-8eecec456f17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/2e011e17-ddc0-48c2-8be4-04639f0118df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/33fa1328-91b2-426a-8ae2-967c458a7124.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/22e820f1-dacf-4d0a-a467-833027fc9b49.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/b67a46b5-c348-464f-8bbf-b68c931a550f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/c962e5e6-5d89-427d-a74c-abf303898b81.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/02994d4c-9519-4899-81c8-163f2f7f11a3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/32cf7717-e124-4e1b-ab9b-abca9e9b0971.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/92471ce2-ab7f-42ea-8cb3-b9bb1ee49a7a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/38fbf278-c208-404e-8de2-ba8660ed5cfa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/6a696f11-7524-4ae5-9256-49bb906adf62.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/cf86817d-2402-45b6-88bd-9e70e20a2c59.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/97685/ed6d72a2-da9f-43e6-8615-54fbe602acbe.png
 • 3
 • 3
 • 144m2
 • 403m2
Ref: BC133
قیمت فروش 710 000 €
 • 3
 • 3
 • 144m2
 • 403m2
Ref: BC133

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • زمین تنیس
 • اسپا
 • سال ساخت: 2022
 • طبقات: 1
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز: , , ,
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید