برای فروش - Leiria - BC123

برای فروش - Leiria - BC144

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/907d36b3-b028-4155-81a6-99aeefe59291.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/b4f495dc-ae41-451b-be24-ea516edb56f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/b9dd5fc0-5a5e-450b-97e1-4aa12156dc34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/44b8d287-4767-4381-9075-48375e2b1c76.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/a8aa2d73-a149-411a-936f-c2f0356ca7f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/005101e7-0631-432b-b057-f4a8ccfa3c8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/f54f0f1d-ad11-4cce-b8ad-c7ca89274fce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/14d357ac-7ef0-4397-a0f5-1cf7dd753697.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/a47629c6-3df4-4dcc-b4a6-0aae80c85f1d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/d8f9d50f-99ce-4732-9652-592b5e3fe496.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/badf4aab-5e93-4431-ba92-a72b842db325.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/e303da7f-a969-4400-a1bf-0d83bffa4638.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/dda0dc2b-ddfe-42bf-bb5c-f1b3ce380925.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/6d1eb531-a74b-48bd-b54f-3631bcf581ac.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/41f4435d-84d4-4063-bf54-20b804ec3ba4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/b24b7515-f400-4c5e-a59d-2379611a78c7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/907d36b3-b028-4155-81a6-99aeefe59291.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/b4f495dc-ae41-451b-be24-ea516edb56f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/b9dd5fc0-5a5e-450b-97e1-4aa12156dc34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/44b8d287-4767-4381-9075-48375e2b1c76.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/a8aa2d73-a149-411a-936f-c2f0356ca7f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/005101e7-0631-432b-b057-f4a8ccfa3c8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/f54f0f1d-ad11-4cce-b8ad-c7ca89274fce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/14d357ac-7ef0-4397-a0f5-1cf7dd753697.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/a47629c6-3df4-4dcc-b4a6-0aae80c85f1d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/d8f9d50f-99ce-4732-9652-592b5e3fe496.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/badf4aab-5e93-4431-ba92-a72b842db325.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/e303da7f-a969-4400-a1bf-0d83bffa4638.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/dda0dc2b-ddfe-42bf-bb5c-f1b3ce380925.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/6d1eb531-a74b-48bd-b54f-3631bcf581ac.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/41f4435d-84d4-4063-bf54-20b804ec3ba4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/98405/b24b7515-f400-4c5e-a59d-2379611a78c7.png
 • 3
 • 3
 • 153m2
Ref: BC144
قیمت فروش
720 000 €
 • 3
 • 3
 • 153m2
Ref: BC144

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • زمین تنیس
 • اسپا
 • سال ساخت: 2022
 • طبقات: 2
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز: , ,
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید