برای فروش - Lisboa - BC746

پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/a6500319-6569-4d63-b6dd-9728d2b11121.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/8940ded3-5c42-4665-b655-43ba9b4a49d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/151ce8f5-e89d-4bb8-8b8b-45b8290b5ca8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/2446e543-3b60-4752-9a2d-dcf23f572eb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/4940120c-cb34-46c8-a055-7d353c742e7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/ecc7c66e-d272-4504-991d-9ebd328b06f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/00f0292f-cbf3-4e68-b6c1-653f31e58586.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/f3a8e449-1208-4c3d-b50a-bca89865c483.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/cd0a3aae-b639-4d0b-9333-690b78091ca5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/089a2028-9a4e-4796-916b-0981bea27408.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/a6500319-6569-4d63-b6dd-9728d2b11121.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/8940ded3-5c42-4665-b655-43ba9b4a49d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/151ce8f5-e89d-4bb8-8b8b-45b8290b5ca8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/2446e543-3b60-4752-9a2d-dcf23f572eb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/4940120c-cb34-46c8-a055-7d353c742e7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/ecc7c66e-d272-4504-991d-9ebd328b06f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/00f0292f-cbf3-4e68-b6c1-653f31e58586.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/f3a8e449-1208-4c3d-b50a-bca89865c483.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/cd0a3aae-b639-4d0b-9333-690b78091ca5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258203/089a2028-9a4e-4796-916b-0981bea27408.jpg
 • 2
 • 2
 • 98,7m2
 • 98,7m2
Ref: BC746
قیمت فروش
850 000 €
 • 2
 • 2
 • 98,7m2
 • 98,7m2
Ref: BC746

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • کف لمینت
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 2024
 • طبقات: 4
 • مالکیت خصوصی
 • چشم انداز: ,
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید