برای فروش - Lisboa - BC747

پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/801803de-19f3-4e3e-9a1c-994b352d8738.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/8b04d74c-0207-46bc-8650-13947f40acbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/6cf7ec02-becf-446f-a59d-c113b5c4bf49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/840a8f6b-0b13-412f-a9fc-9560439f8a65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/5a26c6a7-02e5-4c7a-b893-dc68c58cf372.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/7eb9e867-a0f2-4308-bac3-49cc30879ec0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/bcc62c34-4667-41e5-a82d-a1f9f93d0f66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/8370b376-e0b8-4585-9498-4f7ab2d5b806.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/25bb553d-c48c-4db8-b7b0-71b2463a37d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/61947c33-e14e-49f7-8f7f-9fd307b6b3dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/801803de-19f3-4e3e-9a1c-994b352d8738.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/8b04d74c-0207-46bc-8650-13947f40acbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/6cf7ec02-becf-446f-a59d-c113b5c4bf49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/840a8f6b-0b13-412f-a9fc-9560439f8a65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/5a26c6a7-02e5-4c7a-b893-dc68c58cf372.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/7eb9e867-a0f2-4308-bac3-49cc30879ec0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/bcc62c34-4667-41e5-a82d-a1f9f93d0f66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/8370b376-e0b8-4585-9498-4f7ab2d5b806.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/25bb553d-c48c-4db8-b7b0-71b2463a37d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258205/61947c33-e14e-49f7-8f7f-9fd307b6b3dd.jpg
 • 2
 • 2
 • 195,4m2
 • 157,4m2
Ref: BC747
قیمت فروش
1 750 000 €
 • 2
 • 2
 • 195,4m2
 • 157,4m2
Ref: BC747

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 2024
 • طبقات: 4
 • مالکیت خصوصی
 • چشم انداز: ,
 • سیستم ورود تصویری
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید