برای فروش - Lisboa - BC749

پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/7d920dee-e5e2-4eb4-99b6-a4725f3288fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/673ef296-2035-489a-b46f-373ba45713c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/d95ef90e-0b95-44d0-9cd6-e23087556f48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/6a32e1be-b003-46ae-838f-825dffef260c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/4aad3b43-5bec-497d-aa38-75da088946e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/66ad0776-5144-445a-a346-be7707160eb6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/6e6e60fa-27aa-4841-8352-53637b622961.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/456c84f1-0597-4b55-929f-f84fabe515e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/42b12083-6e28-4c2f-8c15-715757d51ff1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/7bf8d59c-7da9-48c9-a283-d75ec65d88f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/7d920dee-e5e2-4eb4-99b6-a4725f3288fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/673ef296-2035-489a-b46f-373ba45713c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/d95ef90e-0b95-44d0-9cd6-e23087556f48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/6a32e1be-b003-46ae-838f-825dffef260c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/4aad3b43-5bec-497d-aa38-75da088946e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/66ad0776-5144-445a-a346-be7707160eb6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/6e6e60fa-27aa-4841-8352-53637b622961.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/456c84f1-0597-4b55-929f-f84fabe515e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/42b12083-6e28-4c2f-8c15-715757d51ff1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258211/7bf8d59c-7da9-48c9-a283-d75ec65d88f8.jpg
 • 5
 • 5
 • 358m2
 • 263m2
Ref: BC749
قیمت فروش
2 750 000 €
 • 5
 • 5
 • 358m2
 • 263m2
Ref: BC749

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • سیستم گرمایش از کف
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 2024
 • طبقات: 3
 • مالکیت خصوصی
 • چشم انداز: ,
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید