برای فروش - Lisboa - BC750

پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/7becb446-ed16-4ae6-8aaf-c61e8c230f27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/496be577-3281-4a16-8df3-70e59ac5ef95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/a022e3e8-0823-462b-bbc0-c389c1d1e4c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/7ea6d2d0-93f8-4d36-9754-1b713c032b63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/d6d68049-e9e0-4fe8-9b7e-bf117479455d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/7f7efbae-1259-40a5-930e-86525bb72915.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/b99b1c0a-0d30-4f3e-879e-b9514da70882.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/c0014796-4071-4d92-bd00-6df4ada6d4fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/0487791e-e211-40cc-b5a8-fec9d11dd713.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/244e17f1-3645-466c-a316-2201474149f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/7becb446-ed16-4ae6-8aaf-c61e8c230f27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/496be577-3281-4a16-8df3-70e59ac5ef95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/a022e3e8-0823-462b-bbc0-c389c1d1e4c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/7ea6d2d0-93f8-4d36-9754-1b713c032b63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/d6d68049-e9e0-4fe8-9b7e-bf117479455d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/7f7efbae-1259-40a5-930e-86525bb72915.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/b99b1c0a-0d30-4f3e-879e-b9514da70882.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/c0014796-4071-4d92-bd00-6df4ada6d4fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/0487791e-e211-40cc-b5a8-fec9d11dd713.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258212/244e17f1-3645-466c-a316-2201474149f5.jpg
 • 5
 • 5
 • 323m2
 • 263m2
Ref: BC750
قیمت فروش
1 980 000 €
 • 5
 • 5
 • 323m2
 • 263m2
Ref: BC750

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • سیستم گرمایش از کف
 • آشپزخانه مجهز شده
 • اتوماسیون منزل آماده نصب
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 2024
 • مالکیت خصوصی
 • چشم انداز: ,
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید