برای فروش - Lisboa - BC752

برای فروش - Lisboa - BC754

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/adaa6f2d-4aff-4e5a-ac03-e083476cc51f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/dea05dae-6734-43fe-9c8b-4cfbe8e341c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/3d4a6e42-9f90-4362-8e5f-46518bc2995b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/41fe9895-a61e-4563-9411-b1ece9e21eff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/39a3eae8-71c8-4ebd-b31b-ed8ed1dbe241.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/3b21b27a-a244-4617-8713-e2ab9058dd7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/ad2fc63d-fe33-43c3-b95f-2845b10d6c14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/a52473ac-04a8-4f5c-ba60-1f41f87a8913.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/26e0153c-ac27-412b-b847-53373b10c795.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/d97329be-c4f9-4a9f-9d21-eae498a0678d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/db42b7f1-f9cb-4f43-8a42-1a9c6a3d90a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/55c6491d-89fa-45a1-bcfb-458c49310df5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/b7cead5f-e823-4352-9069-1a5b52476853.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/35e788fd-e310-42d3-8fb7-f031268a15f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/c6c3be8f-0f9d-4707-8c82-68369a54e1c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/adaa6f2d-4aff-4e5a-ac03-e083476cc51f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/dea05dae-6734-43fe-9c8b-4cfbe8e341c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/3d4a6e42-9f90-4362-8e5f-46518bc2995b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/41fe9895-a61e-4563-9411-b1ece9e21eff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/39a3eae8-71c8-4ebd-b31b-ed8ed1dbe241.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/3b21b27a-a244-4617-8713-e2ab9058dd7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/ad2fc63d-fe33-43c3-b95f-2845b10d6c14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/a52473ac-04a8-4f5c-ba60-1f41f87a8913.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/26e0153c-ac27-412b-b847-53373b10c795.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/d97329be-c4f9-4a9f-9d21-eae498a0678d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/db42b7f1-f9cb-4f43-8a42-1a9c6a3d90a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/55c6491d-89fa-45a1-bcfb-458c49310df5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/b7cead5f-e823-4352-9069-1a5b52476853.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/35e788fd-e310-42d3-8fb7-f031268a15f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258268/c6c3be8f-0f9d-4707-8c82-68369a54e1c7.jpg
 • 4
 • 4
 • 315,74m2
 • 223,78m2
 • 542,67m2
Ref: BC754
قیمت فروش
2 100 000 €
 • 4
 • 4
 • 315,74m2
 • 223,78m2
 • 542,67m2
Ref: BC754

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باغ
 • اسپا
 • طبقات: 2
 • چشم انداز: , ,
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید