برای فروش - Lisboa - BC752

برای فروش - Lisboa - BC757

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/f02fa443-5e63-42bb-a375-481695869075.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/178970b5-728e-466f-b125-b53cb3d29250.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/dbbe0bc8-c9d3-4b6b-b6eb-c63b43ae08df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/7caa11c1-0a4c-4b75-8e63-719718e53ff7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/35301ff6-6a56-4dd1-87ab-8a1e1a422170.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/fbfbaca8-616a-4e5a-9cb9-401829fcae56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/5c2b414d-3f75-4f8e-ac6b-84c180c93a93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/45d32768-474c-494e-84ac-a9ec8995a33a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/8e802ef2-9093-4b36-ac22-c7c017b79fcb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/eca8063b-7fae-4b59-85f3-319735096441.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/264b82a2-c965-4b44-921c-a46ce6f9a8c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/d0e6b676-e4f0-4398-b191-ceceda996f4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/85389527-1937-46c3-a71a-aa26fb1417df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/6a0ad667-1c59-4839-8bc6-b2fd0eb6f8b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/6e7ee512-2c74-4c65-8e24-e9dcfc3ecc4c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/f02fa443-5e63-42bb-a375-481695869075.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/178970b5-728e-466f-b125-b53cb3d29250.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/dbbe0bc8-c9d3-4b6b-b6eb-c63b43ae08df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/7caa11c1-0a4c-4b75-8e63-719718e53ff7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/35301ff6-6a56-4dd1-87ab-8a1e1a422170.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/fbfbaca8-616a-4e5a-9cb9-401829fcae56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/5c2b414d-3f75-4f8e-ac6b-84c180c93a93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/45d32768-474c-494e-84ac-a9ec8995a33a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/8e802ef2-9093-4b36-ac22-c7c017b79fcb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/eca8063b-7fae-4b59-85f3-319735096441.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/264b82a2-c965-4b44-921c-a46ce6f9a8c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/d0e6b676-e4f0-4398-b191-ceceda996f4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/85389527-1937-46c3-a71a-aa26fb1417df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/6a0ad667-1c59-4839-8bc6-b2fd0eb6f8b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258321/6e7ee512-2c74-4c65-8e24-e9dcfc3ecc4c.jpg
 • 4
 • 4
 • 420,73m2
 • 314,72m2
 • 460m2
Ref: BC757
قیمت فروش
2 200 000 €
 • 4
 • 4
 • 420,73m2
 • 314,72m2
 • 460m2
Ref: BC757

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باغ
 • اسپا
 • طبقات: 2
 • چشم انداز: , ,
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید