برای فروش - Lisboa - BC752

برای فروش - Lisboa - BC758

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/91cbaed6-6f61-42e5-bd70-d33e085ca84e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/85dd892c-0a03-4496-ac24-6efb09afbf51.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/1302b921-b130-4bee-9dc7-26f9f7e5f442.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/0c168bd9-2673-40c6-be25-d492bfdde2ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/6203ffc5-4252-4084-8f0b-bde2513efdac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/491c6b2a-c5cb-40ab-92de-97c85292f40b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/1685290c-c437-4c9d-9be3-735de7e7398b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/8a684142-92c0-44f5-b18b-879ec7b9deb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/2a98fcfb-512a-47ac-9894-1666e309d399.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/fa493dad-d637-4064-b94f-8d5338c46998.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/8b44429c-c676-4661-a56f-e3f06d81df37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/a97e2121-8273-4c86-a52a-95075badbe10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/d957edeb-6764-4671-809a-e30f50f812b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/74bbfba4-7c10-4b13-9b06-e491a6c5b707.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/0408a8a6-f55c-43cf-8920-a658c338eb15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/91cbaed6-6f61-42e5-bd70-d33e085ca84e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/85dd892c-0a03-4496-ac24-6efb09afbf51.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/1302b921-b130-4bee-9dc7-26f9f7e5f442.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/0c168bd9-2673-40c6-be25-d492bfdde2ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/6203ffc5-4252-4084-8f0b-bde2513efdac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/491c6b2a-c5cb-40ab-92de-97c85292f40b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/1685290c-c437-4c9d-9be3-735de7e7398b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/8a684142-92c0-44f5-b18b-879ec7b9deb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/2a98fcfb-512a-47ac-9894-1666e309d399.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/fa493dad-d637-4064-b94f-8d5338c46998.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/8b44429c-c676-4661-a56f-e3f06d81df37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/a97e2121-8273-4c86-a52a-95075badbe10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/d957edeb-6764-4671-809a-e30f50f812b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/74bbfba4-7c10-4b13-9b06-e491a6c5b707.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/258323/0408a8a6-f55c-43cf-8920-a658c338eb15.jpg
 • 4
 • 4
 • 420,73m2
 • 314,72m2
 • 459,03m2
Ref: BC758
قیمت فروش
2 200 000 €
 • 4
 • 4
 • 420,73m2
 • 314,72m2
 • 459,03m2
Ref: BC758

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باغ
 • اسپا
 • طبقات: 2
 • چشم انداز: , ,
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید