برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/d1f23436-b3a6-4f5e-84fd-cd5fcd81bf64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/6bf266b9-477e-40f9-8a88-8b895cab1298.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/0bbfc7e6-ff72-44ac-b910-473264b77cf5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/aa3ad9a2-1ef6-4ad3-a7e7-ff5b8c14f49f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/17feeb39-61cd-4b7a-b65d-0b6c0f1b13bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/c4516cc1-1d67-435e-a314-6f63a546f6f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/c4dffbbe-d9c1-4406-9158-5f249fd29b55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/b8853b80-9a3d-44bb-9097-35473e421465.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/101742dd-47dd-4d6e-91a2-8d3465e8c514.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/a527d9b2-b805-4650-9fe1-18b2faca5994.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/1653fd06-7646-4ead-89e3-b3db5a04c80b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/06c0986f-6faa-4330-82f3-bdeac54858f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/13af58f1-b418-4984-9444-fadcdc9e39d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/b3d09d1b-d707-4cc2-bc43-27e1d9e942c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/3660ef3c-37bb-4292-9ce0-c375be510266.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/fd902bb3-6718-45cf-b4dc-229eee601af8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/ea44e316-66d9-4dc7-9715-9e24527e48c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/bf036470-874b-4832-a314-31a4900864b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/3f89c601-8034-4bb5-9907-542f9a59d53b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/e54bf440-8ab7-425f-8fcb-398446babff7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/4bdce8ab-85fa-4352-bab8-cf4f2fa83419.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/d1f23436-b3a6-4f5e-84fd-cd5fcd81bf64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/6bf266b9-477e-40f9-8a88-8b895cab1298.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/0bbfc7e6-ff72-44ac-b910-473264b77cf5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/aa3ad9a2-1ef6-4ad3-a7e7-ff5b8c14f49f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/17feeb39-61cd-4b7a-b65d-0b6c0f1b13bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/c4516cc1-1d67-435e-a314-6f63a546f6f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/c4dffbbe-d9c1-4406-9158-5f249fd29b55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/b8853b80-9a3d-44bb-9097-35473e421465.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/101742dd-47dd-4d6e-91a2-8d3465e8c514.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/a527d9b2-b805-4650-9fe1-18b2faca5994.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/1653fd06-7646-4ead-89e3-b3db5a04c80b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/06c0986f-6faa-4330-82f3-bdeac54858f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/13af58f1-b418-4984-9444-fadcdc9e39d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/b3d09d1b-d707-4cc2-bc43-27e1d9e942c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/3660ef3c-37bb-4292-9ce0-c375be510266.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/fd902bb3-6718-45cf-b4dc-229eee601af8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/ea44e316-66d9-4dc7-9715-9e24527e48c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/bf036470-874b-4832-a314-31a4900864b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/3f89c601-8034-4bb5-9907-542f9a59d53b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/e54bf440-8ab7-425f-8fcb-398446babff7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90881/4bdce8ab-85fa-4352-bab8-cf4f2fa83419.jpg
از جانب قیمت فروش 375 285 €

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باغ
 • زمین تنیس
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • ویزا طلایی
 • سال ساخت: 2021
 • طبقات: G+1
 • مالکیت خصوصی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • هشدار سیستم امنیتی
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • گرمایش خورشیدی
 • باربیکیو
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

برای فروش - Lisboa

35 کسرهای موجود

Ref طبقه نوع ملک اتاق های خواب حمام ها منطقه خانه مساحت ناخالص قیمت
BC83 G+1 4 3 220,1 m2 0 m2 671 455€ بیشتر بدانید
BC84 G+1 4 3 220,1 m2 0 m2 671 455€ بیشتر بدانید
BC85 G+1 4 3 220,7 m2 0 m2 673 225€ بیشتر بدانید
BC86 G+1 4 3 219,8 m2 0 m2 670 631€ بیشتر بدانید
BC87 G+1 4 3 220,1 m2 0 m2 671 547€ بیشتر بدانید
BC88 G+1 4 3 220,1 m2 0 m2 671 547€ بیشتر بدانید
BC89 G+1 4 3 220,1 m2 0 m2 671 547€ بیشتر بدانید
BC90 G+1 4 3 220,1 m2 0 m2 671 547€ بیشتر بدانید
BC91 G+1 4 3 220,1 m2 0 m2 671 547€ بیشتر بدانید
BC92 G+1 4 3 220,1 m2 0 m2 671 547€ بیشتر بدانید
BC93 G+1 4 3 220,1 m2 0 m2 671 547€ بیشتر بدانید
BC94 G+1 4 3 220,1 m2 0 m2 671 547€ بیشتر بدانید
BC95 G+1 4 3 226,4 m2 0 m2 690 769€ بیشتر بدانید
BC96 G+1 4 3 219,8 m2 0 m2 670 631€ بیشتر بدانید
BC97 G+1 4 3 220,2 m2 0 m2 671 852€ بیشتر بدانید
BC98 G+1 3 2 196,6 m2 0 m2 599 846€ بیشتر بدانید
BC99 G+1 3 3 193 m2 0 m2 599 862€ بیشتر بدانید
BC100 G+1 3 3 193 m2 0 m2 588 862€ بیشتر بدانید
BC101 G+1 3 2 210,1 m2 0 m2 641 036€ بیشتر بدانید
BC102 G+1 3 3 193 m2 0 m2 588 862€ بیشتر بدانید
BC103 G+1 3 2 211,7 m2 0 m2 645 917€ بیشتر بدانید
BC104 G+1 3 2 209,3 m2 0 m2 638 595€ بیشتر بدانید
BC105 G+1 3 2 168,1 m2 0 m2 512 737€ بیشتر بدانید
BC106 G+1 3 2 168,1 m2 0 m2 512 737€ بیشتر بدانید
BC107 G+1 3 2 168,1 m2 0 m2 512 737€ بیشتر بدانید
BC108 G+1 3 2 168,1 m2 0 m2 512 737€ بیشتر بدانید
BC109 G+1 3 2 168,1 m2 0 m2 512 737€ بیشتر بدانید
BC110 G+1 3 2 168,1 m2 0 m2 512 737€ بیشتر بدانید
BC111 G+1 3 2 168,1 m2 0 m2 512 737€ بیشتر بدانید
BC112 G+1 3 2 168,1 m2 0 m2 512 737€ بیشتر بدانید
BC113 G+1 3 2 168,1 m2 0 m2 512 737€ بیشتر بدانید
BC114 G+1 3 2 197,8 m2 0 m2 603 507€ بیشتر بدانید
BC115 G+1 3 2 197,6 m2 0 m2 602 897€ بیشتر بدانید
BC116 G+1 3 2 197,6 m2 0 m2 602 897€ بیشتر بدانید
BC117 G+1 2 2 123 m2 0 m2 375 285€ بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید