برای فروش - Lisboa

برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/505c6a1b-34de-4794-b428-9f45f45dd680.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/fa48c456-1fc3-43ed-9ff5-e1228bceb954.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/0d32a413-cfde-4637-af32-cfa33fbfd8cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/c84adad8-a14c-4f6f-99ba-9ecb8d28ad0b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/19db66ff-d075-48af-bf38-53e2bced9206.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/1577d1a4-e7ed-4d5d-a737-1fddf0c06c58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/a459081a-5410-48cf-bea9-c4aa4c344769.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/351a83b2-dc22-4111-a36c-eda487bcb6c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/4cfd2202-8a0c-4759-90ac-c192bec40a13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/6e5ba324-7c1b-4262-b705-9b499068da98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/9cac5e2f-f971-4c0f-8fce-3e2674f2d720.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/02af24be-1108-4042-9f19-7cd3a900964d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/3655add0-b492-45d1-95a9-b0e72ec63485.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/a8bd933b-c95a-4224-9d38-bee6a549edc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/1b232e9f-7bfa-4f21-a8aa-d71c5a6de098.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/c388b25c-525a-4936-9ece-0f822df66a3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/67e86fec-eeb9-4d43-95e2-f15c5ac37a63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/d6069b02-665e-47ca-9615-4cb8ce01eff9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/4d31b422-11f4-4e58-9999-7ceeec36595f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/445869f0-8a09-4d8a-b5e7-4e5018a2154d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/805e83de-dc7e-49f7-a6ab-7f67c2c329e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/5e416ba7-fcb0-40ba-9413-ef1b3a29038b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/505c6a1b-34de-4794-b428-9f45f45dd680.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/fa48c456-1fc3-43ed-9ff5-e1228bceb954.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/0d32a413-cfde-4637-af32-cfa33fbfd8cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/c84adad8-a14c-4f6f-99ba-9ecb8d28ad0b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/19db66ff-d075-48af-bf38-53e2bced9206.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/1577d1a4-e7ed-4d5d-a737-1fddf0c06c58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/a459081a-5410-48cf-bea9-c4aa4c344769.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/351a83b2-dc22-4111-a36c-eda487bcb6c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/4cfd2202-8a0c-4759-90ac-c192bec40a13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/6e5ba324-7c1b-4262-b705-9b499068da98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/9cac5e2f-f971-4c0f-8fce-3e2674f2d720.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/02af24be-1108-4042-9f19-7cd3a900964d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/3655add0-b492-45d1-95a9-b0e72ec63485.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/a8bd933b-c95a-4224-9d38-bee6a549edc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/1b232e9f-7bfa-4f21-a8aa-d71c5a6de098.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/c388b25c-525a-4936-9ece-0f822df66a3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/67e86fec-eeb9-4d43-95e2-f15c5ac37a63.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/d6069b02-665e-47ca-9615-4cb8ce01eff9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/4d31b422-11f4-4e58-9999-7ceeec36595f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/445869f0-8a09-4d8a-b5e7-4e5018a2154d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/805e83de-dc7e-49f7-a6ab-7f67c2c329e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90919/5e416ba7-fcb0-40ba-9413-ef1b3a29038b.jpg
 • 4
 • 3
 • 220,1m2
 • 489m2
Ref: BC83
قیمت فروش 671 455 €
 • 4
 • 3
 • 220,1m2
 • 489m2
Ref: BC83

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باغ
 • زمین تنیس
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سال ساخت: 2024
 • طبقات: G+1
 • مالکیت خصوصی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • هشدار سیستم امنیتی
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • گرمایش خورشیدی
 • باربیکیو
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید