برای فروش - Lisboa - BC113

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/10a9f712-7f92-42ce-a4bf-88192506a0bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/4afe188a-71c9-49fe-b38b-dcee3f8b9b15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/09afaf19-6d7b-4d5b-977a-92b8c2f37635.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/58959314-5a42-4351-98fd-7136ed73272f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/cb370fa8-fe6b-4db7-8d0a-ca85fcf6a7f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/ee382c44-7de9-4607-a292-71debceb528f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/abd398bf-0243-463d-974f-87ba79b23af3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/1cf2c6e8-5cee-4c8f-b6f0-a913bdf02013.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/0b80959b-8b71-4054-b0d9-c6f505e47267.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/b5fabee0-62ca-4e69-a360-4f274db71e9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/1aed3966-c2f6-4c0a-a8bd-91f174c648d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/6532e7ec-74ce-486a-aadf-18ef12844f9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/cd277f9e-e317-4ae2-9b60-5f749d1029d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/a9389e68-e6ab-4a72-a97a-0dcb68597337.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/3c4f7797-48aa-4a0b-8ba8-9317497652fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/8aca01b6-9519-4e60-802f-e241b801ab1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/7b3945c1-1231-4de9-8572-326bf4e60caf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/5a1885e8-e076-4bc1-b47f-4d771b0d040a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/5688ec9f-5e84-43b3-941a-d4e88a4be6b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/427a9c28-4db7-46ce-a1b7-283a9dbb6464.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/e5f54d97-dc65-4582-9adc-b7eec91a9818.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/68546154-608d-4d21-9743-85f417cfc935.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/10a9f712-7f92-42ce-a4bf-88192506a0bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/4afe188a-71c9-49fe-b38b-dcee3f8b9b15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/09afaf19-6d7b-4d5b-977a-92b8c2f37635.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/58959314-5a42-4351-98fd-7136ed73272f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/cb370fa8-fe6b-4db7-8d0a-ca85fcf6a7f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/ee382c44-7de9-4607-a292-71debceb528f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/abd398bf-0243-463d-974f-87ba79b23af3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/1cf2c6e8-5cee-4c8f-b6f0-a913bdf02013.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/0b80959b-8b71-4054-b0d9-c6f505e47267.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/b5fabee0-62ca-4e69-a360-4f274db71e9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/1aed3966-c2f6-4c0a-a8bd-91f174c648d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/6532e7ec-74ce-486a-aadf-18ef12844f9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/cd277f9e-e317-4ae2-9b60-5f749d1029d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/a9389e68-e6ab-4a72-a97a-0dcb68597337.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/3c4f7797-48aa-4a0b-8ba8-9317497652fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/8aca01b6-9519-4e60-802f-e241b801ab1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/7b3945c1-1231-4de9-8572-326bf4e60caf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/5a1885e8-e076-4bc1-b47f-4d771b0d040a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/5688ec9f-5e84-43b3-941a-d4e88a4be6b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/427a9c28-4db7-46ce-a1b7-283a9dbb6464.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/e5f54d97-dc65-4582-9adc-b7eec91a9818.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/92572/68546154-608d-4d21-9743-85f417cfc935.jpg
 • 3
 • 2
 • 168,1m2
 • 182m2
Ref: BC113
قیمت فروش
512 737 €
 • 3
 • 2
 • 168,1m2
 • 182m2
Ref: BC113

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باغ
 • زمین تنیس
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سال ساخت: 2021
 • طبقات: G+1
 • مالکیت خصوصی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • هشدار سیستم امنیتی
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • گرمایش خورشیدی
 • باربیکیو
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید