برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/01a16421-d013-4f12-a123-6f6d85887c55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/7cb0394d-6c7c-480e-84bd-24500f0c3168.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/e8a6d5f6-8d3a-46f4-87af-a494afdf2dbf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/f197bda2-26d9-4dda-b4d5-60035978e997.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/8d25fb5c-90c9-4c17-9527-18097f6eb03f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/3a0519db-4d8a-438a-86f7-9f6daebf924c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/8e4a9f6c-7aaf-4a43-81ec-158d1f4670c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/30749aa9-6141-4bdc-868f-b6feacd3c865.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/5f0ec35b-7826-4fd3-9cf1-21d5b603c36d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/f45fa573-6bb9-47cb-ae59-c2296a606db3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/d295298a-fe3e-45bd-8dca-f6086dc94515.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/2ea6243a-1aaa-4d0d-a4a5-c3e48a64dd3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/3b93ce30-664b-4682-a1bd-f272df45c34c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/0efe6807-60b7-4bdd-83fe-9d66387253a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/1f013850-1249-45f4-8db8-cc9a013994c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/01a16421-d013-4f12-a123-6f6d85887c55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/7cb0394d-6c7c-480e-84bd-24500f0c3168.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/e8a6d5f6-8d3a-46f4-87af-a494afdf2dbf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/f197bda2-26d9-4dda-b4d5-60035978e997.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/8d25fb5c-90c9-4c17-9527-18097f6eb03f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/3a0519db-4d8a-438a-86f7-9f6daebf924c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/8e4a9f6c-7aaf-4a43-81ec-158d1f4670c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/30749aa9-6141-4bdc-868f-b6feacd3c865.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/5f0ec35b-7826-4fd3-9cf1-21d5b603c36d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/f45fa573-6bb9-47cb-ae59-c2296a606db3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/d295298a-fe3e-45bd-8dca-f6086dc94515.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/2ea6243a-1aaa-4d0d-a4a5-c3e48a64dd3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/3b93ce30-664b-4682-a1bd-f272df45c34c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/0efe6807-60b7-4bdd-83fe-9d66387253a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/79105/1f013850-1249-45f4-8db8-cc9a013994c9.jpg
 • 2
 • 1
 • 58m2
 • 80m2
Ref: Apartamento T2 – Ericeira
قیمت فروش 285 000 €
 • 2
 • 1
 • 58m2
 • 80m2
Ref: Apartamento T2 – Ericeira

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • شومینه
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , ,
 • سال ساخت: 1988
 • طبقات: 4
 • راه ماشین رو
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • آبدارخانه
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • باربیکیو
 • ویو ابدی
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید