برای فروش - Lisboa - BC22

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/04361057-4ab4-4d6d-b53b-1a415df65477.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/4b062a2f-6d58-44a3-b03a-c3add070cd05.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/0129dd24-7bb3-42d7-a8ff-8f5b05e274bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/594aa7e1-aebe-4232-98ab-9a9d6ab80333.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/2f9a0b33-56dc-4a8e-a4d4-fe0d5c2b3eff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/c7db9bc8-0164-46b6-a647-99731b1a16fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/74886b84-c81d-42ef-955f-e155d6651b49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/dc7c5e41-b544-4a81-b50c-6b5218dbd92b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/be8e7482-3540-4e0e-81df-2c84b19b75ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/4e6e7dfc-c4fa-453f-a78c-e6403c57d330.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/4840ce2e-62a3-4810-b81d-53e0ae097334.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/04361057-4ab4-4d6d-b53b-1a415df65477.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/4b062a2f-6d58-44a3-b03a-c3add070cd05.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/0129dd24-7bb3-42d7-a8ff-8f5b05e274bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/594aa7e1-aebe-4232-98ab-9a9d6ab80333.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/2f9a0b33-56dc-4a8e-a4d4-fe0d5c2b3eff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/c7db9bc8-0164-46b6-a647-99731b1a16fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/74886b84-c81d-42ef-955f-e155d6651b49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/dc7c5e41-b544-4a81-b50c-6b5218dbd92b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/be8e7482-3540-4e0e-81df-2c84b19b75ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/4e6e7dfc-c4fa-453f-a78c-e6403c57d330.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88543/4840ce2e-62a3-4810-b81d-53e0ae097334.jpg
 • 3
 • 2
Ref: BC22
قیمت فروش
350 000 €
 • 3
 • 2
Ref: BC22

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • سال ساخت: 1986
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • آبدارخانه
 • فضای پارکینگ
 • تراس
 • گواهی انرژی

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید