برای فروش - Lisboa

پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/c6f3b2ef-24ad-4123-a0d9-b948eeaf763e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/dba3eb32-816b-4738-9110-c6a84f0e928b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/99c210e9-fad8-4077-bf4c-5cf4acc5ae0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/956659cb-571f-4cb2-b135-a24cb2328450.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/f31a465b-ec3b-4448-ba43-08b1d33b378e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/8f320164-049b-4c4f-bba9-d22ba73eea9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/c364cbfa-a1a8-4870-bc78-1a344cda16de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/955439e9-0935-40cd-873b-d7e06b1f95e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/4c4f0c7a-54b1-4e8d-944b-f5c3508866c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/b4fc92e2-422c-4d34-b5a0-76ccd91720b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/c6f3b2ef-24ad-4123-a0d9-b948eeaf763e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/dba3eb32-816b-4738-9110-c6a84f0e928b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/99c210e9-fad8-4077-bf4c-5cf4acc5ae0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/956659cb-571f-4cb2-b135-a24cb2328450.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/f31a465b-ec3b-4448-ba43-08b1d33b378e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/8f320164-049b-4c4f-bba9-d22ba73eea9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/c364cbfa-a1a8-4870-bc78-1a344cda16de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/955439e9-0935-40cd-873b-d7e06b1f95e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/4c4f0c7a-54b1-4e8d-944b-f5c3508866c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/b4fc92e2-422c-4d34-b5a0-76ccd91720b3.jpg
 • 3
 • 2
 • 236,5m2
 • 155,6m2
Ref: BC285
قیمت فروش 820 000 €
 • 3
 • 2
 • 236,5m2
 • 155,6m2
Ref: BC285

ویژگی های اموال

 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , ,
 • باغ
 • زمین تنیس
 • سال ساخت: 2023
 • طبقات: 4
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • سیستم ورود تصویری
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید