برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/f4922e14-2354-44ea-9a89-92ec5e953c59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/de08dd7e-c230-4865-93e0-8377df829fcc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/e17c5177-f649-42a6-b46b-90d5e39578f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/bf2cd4f4-9a22-4b07-aa91-ad6bbac50c03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/941f0fa2-4172-4701-80ac-6d8c18c0d215.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/171c0272-e94b-40fa-a110-221d3842b453.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/f502d917-f4d4-4553-8c96-b0403b47369c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/50b8d78f-e4dd-46f4-b50d-075d0ac21187.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/3e481b86-9dcc-40e5-ac3b-a1336b29b63b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/5d97c9a5-d45f-4406-b072-dbf36235da75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/828a8aa4-1104-41f3-a323-9719c57e9cbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/6ffa3747-8882-41b5-add4-d7d61e435c08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/d6908305-8267-4611-add3-a9d10a455a59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/41de3425-65c9-4543-bbc6-1dae48ec60a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/ad17155f-247a-4b34-82fe-2e7dfdc05dd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/f4922e14-2354-44ea-9a89-92ec5e953c59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/de08dd7e-c230-4865-93e0-8377df829fcc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/e17c5177-f649-42a6-b46b-90d5e39578f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/bf2cd4f4-9a22-4b07-aa91-ad6bbac50c03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/941f0fa2-4172-4701-80ac-6d8c18c0d215.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/171c0272-e94b-40fa-a110-221d3842b453.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/f502d917-f4d4-4553-8c96-b0403b47369c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/50b8d78f-e4dd-46f4-b50d-075d0ac21187.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/3e481b86-9dcc-40e5-ac3b-a1336b29b63b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/5d97c9a5-d45f-4406-b072-dbf36235da75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/828a8aa4-1104-41f3-a323-9719c57e9cbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/6ffa3747-8882-41b5-add4-d7d61e435c08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/d6908305-8267-4611-add3-a9d10a455a59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/41de3425-65c9-4543-bbc6-1dae48ec60a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/65964/ad17155f-247a-4b34-82fe-2e7dfdc05dd2.jpg
 • 4
 • 4
 • 175m2
 • 310m2
Ref: T4 House in Sintra
قیمت فروش 565 000 €
 • 4
 • 4
 • 175m2
 • 310m2
Ref: T4 House in Sintra

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • تهویه مطبوع آماده نصب
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: ,
 • سال ساخت: 2021
 • طبقات: 2
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • تراس
 • گاراژ
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید