برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/f98913aa-dcf2-452e-a6a7-6741e4151710.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/4229745c-6d2e-4ab1-8804-c890b7ec7e1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/4784e1ca-5468-46e9-93f1-edfa5160e9ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/c4dac5fb-6a2b-44d4-b69d-d8a36aec045f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/0ec64a60-3de9-4525-a463-a460c886ab38.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/a18e3d38-f18a-4950-b1d1-353d5eb54ba6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/b0101014-1e3f-4c0f-a4bf-b6b744819cf7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/fc62551c-cef8-409e-9b9a-6f9c89b8836a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/340b4b23-edb4-4d08-9a56-7c809c776b43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/c6b19339-4e86-430a-9db9-97a5e371fa27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/c79bf4a6-d864-4706-8ea1-35dac2f79ac3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/84a80c40-dea7-4465-859d-a997172fb05b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/b540578e-7191-43b2-80e8-81a7082dbd06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/c8cdc902-0d11-4f30-8ea3-20083444d2af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/2f692040-b475-4587-86fa-edb01535d7c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/f60d36c7-2af5-4ccb-8a9a-022630df6dd1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/3407f56f-66c8-4e90-a090-e29c8c9169bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/a2dde8e8-fb18-42b5-9349-928ada6cacf0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/1aaa96f9-8908-4776-9edb-19e96a14a507.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/263cacbb-bb23-4a36-867f-e34f1d62badf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/f98913aa-dcf2-452e-a6a7-6741e4151710.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/4229745c-6d2e-4ab1-8804-c890b7ec7e1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/4784e1ca-5468-46e9-93f1-edfa5160e9ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/c4dac5fb-6a2b-44d4-b69d-d8a36aec045f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/0ec64a60-3de9-4525-a463-a460c886ab38.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/a18e3d38-f18a-4950-b1d1-353d5eb54ba6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/b0101014-1e3f-4c0f-a4bf-b6b744819cf7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/fc62551c-cef8-409e-9b9a-6f9c89b8836a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/340b4b23-edb4-4d08-9a56-7c809c776b43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/c6b19339-4e86-430a-9db9-97a5e371fa27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/c79bf4a6-d864-4706-8ea1-35dac2f79ac3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/84a80c40-dea7-4465-859d-a997172fb05b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/b540578e-7191-43b2-80e8-81a7082dbd06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/c8cdc902-0d11-4f30-8ea3-20083444d2af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/2f692040-b475-4587-86fa-edb01535d7c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/f60d36c7-2af5-4ccb-8a9a-022630df6dd1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/3407f56f-66c8-4e90-a090-e29c8c9169bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/a2dde8e8-fb18-42b5-9349-928ada6cacf0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/1aaa96f9-8908-4776-9edb-19e96a14a507.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80162/263cacbb-bb23-4a36-867f-e34f1d62badf.jpg
 • 2
 • 1
 • 65m2
Ref: Apartamento T2 – Mem Mart
قیمت فروش 165 000 €
 • 2
 • 1
 • 65m2
Ref: Apartamento T2 – Mem Mart

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • سال ساخت: 1977
 • طبقات: 4
 • چشم انداز:
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید