برای فروش - Lisboa - BC596

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/4c0b39e5-9023-4d47-982d-6babeec9920f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/8c1d7c8c-9542-4aba-99a8-110fb7aa4659.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/88fdebd2-506e-427e-89c8-d40d3b70a16e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/6a076289-af08-4114-8438-f8197382949d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/ee8265e5-33d9-41d5-8671-9198957691da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/155f2308-25f8-4295-afe4-a62ba0c11b3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/94a243f9-1d4e-4be4-bb0f-128c1af94b5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/3b75ccdd-03d7-472a-8ea9-4ee7d3452d50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/a90bfa31-895e-4b9a-b163-ba7d1ad78393.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/bab7e49e-5182-417e-8e51-08b0ac9c0d7b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/faefd23c-7ba8-448b-a6ac-e6c17c4c7fe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/2d51d5f9-e547-41e1-9f98-e7f76bba2d48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/4c0b39e5-9023-4d47-982d-6babeec9920f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/8c1d7c8c-9542-4aba-99a8-110fb7aa4659.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/88fdebd2-506e-427e-89c8-d40d3b70a16e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/6a076289-af08-4114-8438-f8197382949d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/ee8265e5-33d9-41d5-8671-9198957691da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/155f2308-25f8-4295-afe4-a62ba0c11b3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/94a243f9-1d4e-4be4-bb0f-128c1af94b5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/3b75ccdd-03d7-472a-8ea9-4ee7d3452d50.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/a90bfa31-895e-4b9a-b163-ba7d1ad78393.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/bab7e49e-5182-417e-8e51-08b0ac9c0d7b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/faefd23c-7ba8-448b-a6ac-e6c17c4c7fe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177788/2d51d5f9-e547-41e1-9f98-e7f76bba2d48.jpg
 • 2
 • 1
 • 82,6m2
 • 71m2
Ref: BC596
قیمت فروش
175 000 €
 • 2
 • 1
 • 82,6m2
 • 71m2
Ref: BC596

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 1980
 • چشم انداز:
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید