برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/f5ad3a05-6c91-43f7-82ca-c6633147c840.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/2e6d6e4f-a8da-4fae-b2c2-fb786022dd0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/65de0962-d231-4366-b77d-dce1d6f7a89f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/1cae7e62-f4f5-489c-ab42-62e12779af17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/9ded5136-e426-4ce4-abbe-8ae164d05470.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/e85bfcdd-bcc1-468a-be94-5e7ae63d687b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/13c879af-fe90-4665-acad-ff90794c50cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/84c0418e-ddc3-4a0c-b865-66b601182a9e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/6e0fc261-ed47-4281-88e7-5f2b02cfd1d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/21af1361-f265-4f58-bd64-c7312bbc8ed8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/bcbd038f-dd89-4cc9-b4dc-c9391c6925d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/31314882-7539-4558-881b-28978522af78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/f5ad3a05-6c91-43f7-82ca-c6633147c840.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/2e6d6e4f-a8da-4fae-b2c2-fb786022dd0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/65de0962-d231-4366-b77d-dce1d6f7a89f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/1cae7e62-f4f5-489c-ab42-62e12779af17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/9ded5136-e426-4ce4-abbe-8ae164d05470.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/e85bfcdd-bcc1-468a-be94-5e7ae63d687b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/13c879af-fe90-4665-acad-ff90794c50cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/84c0418e-ddc3-4a0c-b865-66b601182a9e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/6e0fc261-ed47-4281-88e7-5f2b02cfd1d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/21af1361-f265-4f58-bd64-c7312bbc8ed8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/bcbd038f-dd89-4cc9-b4dc-c9391c6925d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177970/31314882-7539-4558-881b-28978522af78.jpg
 • 1
 • 1
 • 47m2
 • 42,5m2
Ref: BC597
قیمت فروش 107 500 €
 • 1
 • 1
 • 47m2
 • 42,5m2
Ref: BC597

ویژگی های اموال

 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , ,
 • سال ساخت: 1974
 • چشم انداز:
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید