برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/df0c36df-96f1-4ceb-94b6-40f64281751c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/a75af8bb-07ec-4a1d-8924-b1d94f6144c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/c2339299-19fb-4c73-93be-eba63de93769.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/8db012c5-338f-43c1-aa5e-9184c011a21b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/2ccac365-2468-44e7-b425-c4417ccc0175.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/d3026eed-fa63-4647-b60a-3dfecd8b71e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/742cf525-3063-40fb-8320-ae74b85ff70b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/97774d39-81da-4755-9bf8-ad12819cd960.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/71d2b29e-8216-4a0f-9565-a3215cd5a214.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/1f57fe88-9df1-4d84-af4b-b5e48ee3cd22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/a489c6ea-7916-4453-9a37-d7506f899aa2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/dfba7a18-5f6b-404c-9553-7aee60f36da0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/4a4f021e-326a-4a17-bd14-9acac83f1698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/df0c36df-96f1-4ceb-94b6-40f64281751c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/a75af8bb-07ec-4a1d-8924-b1d94f6144c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/c2339299-19fb-4c73-93be-eba63de93769.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/8db012c5-338f-43c1-aa5e-9184c011a21b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/2ccac365-2468-44e7-b425-c4417ccc0175.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/d3026eed-fa63-4647-b60a-3dfecd8b71e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/742cf525-3063-40fb-8320-ae74b85ff70b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/97774d39-81da-4755-9bf8-ad12819cd960.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/71d2b29e-8216-4a0f-9565-a3215cd5a214.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/1f57fe88-9df1-4d84-af4b-b5e48ee3cd22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/a489c6ea-7916-4453-9a37-d7506f899aa2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/dfba7a18-5f6b-404c-9553-7aee60f36da0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/4a4f021e-326a-4a17-bd14-9acac83f1698.jpg
 • 2
 • 1
 • 55m2
 • 65m2
Ref: Apartamento T2 – Castanhe
قیمت فروش 130 000 €
 • 2
 • 1
 • 55m2
 • 65m2
Ref: Apartamento T2 – Castanhe

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 1984
 • طبقات: 5
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • آبدارخانه
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید