برای فروش - Lisboa

برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/57534f04-37b1-4d09-bc1a-2d9bd48f1fa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/7703f1ed-e90b-4cea-8f35-ffa568abd5f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/d6d70f62-32de-43c6-bece-8910efae6013.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/49fa9bac-c05c-45dc-9d53-4e93f0102d13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/0d005416-3a76-4393-b5b2-0bc1b5115f8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/651dfd43-01a3-4f4a-844b-79f7155ecbae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/79b9dfdc-5657-45be-a673-78a4b755c272.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/aa4da8ca-f14e-48c1-aa81-9b1dadef8d37.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/d8202567-3a8e-4df0-9861-d7bf48ee2cc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/6ef6d4ca-281f-42f0-a011-e04cd05ace9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/f66f88a6-cc58-47ef-a487-94d91be84be1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/7dc1949c-6d08-4130-9950-e702de611c89.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/57534f04-37b1-4d09-bc1a-2d9bd48f1fa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/7703f1ed-e90b-4cea-8f35-ffa568abd5f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/d6d70f62-32de-43c6-bece-8910efae6013.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/49fa9bac-c05c-45dc-9d53-4e93f0102d13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/0d005416-3a76-4393-b5b2-0bc1b5115f8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/651dfd43-01a3-4f4a-844b-79f7155ecbae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/79b9dfdc-5657-45be-a673-78a4b755c272.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/aa4da8ca-f14e-48c1-aa81-9b1dadef8d37.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/d8202567-3a8e-4df0-9861-d7bf48ee2cc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/6ef6d4ca-281f-42f0-a011-e04cd05ace9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/f66f88a6-cc58-47ef-a487-94d91be84be1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/102596/7dc1949c-6d08-4130-9950-e702de611c89.png
 • 3
 • 2
 • 254,34m2
 • 179m2
Ref: BC193
قیمت فروش 2 500 000 €
 • 3
 • 2
 • 254,34m2
 • 179m2
Ref: BC193

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز:
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید