برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/104265/a75dae00-3c05-4da2-96be-2e4566ce2d6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/104265/3c9085b8-903c-4512-8d0e-3db4cce8ed73.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/104265/1efb292f-4055-486e-a3a8-ce8ebb53d1ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/104265/2727ae75-184a-48ec-b10c-2b9af1f798c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/104265/caa4e3f7-bae4-414a-a230-45767dab3c77.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/104265/a75dae00-3c05-4da2-96be-2e4566ce2d6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/104265/3c9085b8-903c-4512-8d0e-3db4cce8ed73.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/104265/1efb292f-4055-486e-a3a8-ce8ebb53d1ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/104265/2727ae75-184a-48ec-b10c-2b9af1f798c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/104265/caa4e3f7-bae4-414a-a230-45767dab3c77.jpg
 • 125,95m2
 • 72,72m2
Ref: BC246
قیمت فروش 697 000 €
 • 125,95m2
 • 72,72m2
Ref: BC246

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 1988
 • طبقات: 3
 • چشم انداز:

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید