برای فروش - Lisboa - BC444

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/b659f4b4-4e36-4c08-8f34-8657a5b9e028.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/4287a895-eb7d-4f0d-893d-11704f32ef2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/e7d0a242-e707-476f-bb2d-7a35a6639b17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/c4b709d1-7883-4371-a456-f5a8e242016b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/b20e3fa3-cc2b-48fc-8971-9fd237e09eaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/74dd00e1-090a-4fdd-883b-4264100df912.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/40c2310f-69a9-4ba9-a705-2d2ba9917483.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/5a831863-9323-4f8b-b6fd-bd32bf3f8a04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/b659f4b4-4e36-4c08-8f34-8657a5b9e028.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/4287a895-eb7d-4f0d-893d-11704f32ef2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/e7d0a242-e707-476f-bb2d-7a35a6639b17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/c4b709d1-7883-4371-a456-f5a8e242016b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/b20e3fa3-cc2b-48fc-8971-9fd237e09eaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/74dd00e1-090a-4fdd-883b-4264100df912.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/40c2310f-69a9-4ba9-a705-2d2ba9917483.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143363/5a831863-9323-4f8b-b6fd-bd32bf3f8a04.jpg
 • 2
 • 1
 • 51m2
Ref: BC444
قیمت فروش
329 900 €
 • 2
 • 1
 • 51m2
Ref: BC444

ویژگی های اموال

 • کمدهای تعبیه شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 1988
 • طبقات: 5
 • چشم انداز:
 • فضای پارکینگ
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید