برای فروش - Lisboa

برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
ویدئو
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/cf64cbed-a62c-432a-9086-d2bd697ab3ef.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/a4d66756-4e25-4457-a9c4-6be78abcdd89.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/c1f11c20-a0b5-4210-a2f2-9caca6ef37c1.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/2fe7ec6c-2e40-4740-89e1-b5d1234bbfe1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/92de8058-c793-4fed-97ef-c6365860cbf4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/26f718e5-c870-4eff-b026-1ed8b281698b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/78ad2916-622a-43d2-a228-c923404a045d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/2ce7cb8b-8879-45a5-9672-8265759bd895.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/6b42b3d3-253f-489d-a56a-a841794307af.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/0f06638e-be61-4b0c-a338-099b0429d7c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/cd05aede-cc70-4ebc-9a34-8ea37cf131b7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/f51bf560-3ca0-4989-894d-fbfd02fabefb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/b7db19b6-c2c2-4593-9914-cc25466f41e0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/da2958c4-7210-4da1-b2c0-33951f092282.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/6709ed2b-db3d-45e1-85c1-9bc24e6bffc8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/cf64cbed-a62c-432a-9086-d2bd697ab3ef.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/a4d66756-4e25-4457-a9c4-6be78abcdd89.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/c1f11c20-a0b5-4210-a2f2-9caca6ef37c1.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/2fe7ec6c-2e40-4740-89e1-b5d1234bbfe1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/92de8058-c793-4fed-97ef-c6365860cbf4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/26f718e5-c870-4eff-b026-1ed8b281698b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/78ad2916-622a-43d2-a228-c923404a045d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/2ce7cb8b-8879-45a5-9672-8265759bd895.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/6b42b3d3-253f-489d-a56a-a841794307af.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/0f06638e-be61-4b0c-a338-099b0429d7c6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/cd05aede-cc70-4ebc-9a34-8ea37cf131b7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/f51bf560-3ca0-4989-894d-fbfd02fabefb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/b7db19b6-c2c2-4593-9914-cc25466f41e0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/da2958c4-7210-4da1-b2c0-33951f092282.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/180174/6709ed2b-db3d-45e1-85c1-9bc24e6bffc8.png
 • 4
 • 4
 • 326,55m2
 • 274,23m2
Ref: BC625
قیمت فروش 4 800 000 €
 • 4
 • 4
 • 326,55m2
 • 274,23m2
Ref: BC625

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • باشگاه کودکان
 • سال ساخت: 2023
 • طبقات: 14
 • چشم انداز: ,
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید