برای فروش - Lisboa - BC731

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/905c3beb-6a6f-48ef-bf39-b1bc7067da57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/0bf88596-9d83-423c-b43e-35f584d898a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/0f7616e5-edef-4cd0-a29a-87e611ef1f52.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/bf8988e2-9b11-40ed-adf5-5a4ff24c9616.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/2503e4e8-cc91-4852-b59b-5ba5189dd1c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/30671da2-52a0-4056-b00e-21df73475e93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/0014313e-d700-4eb6-937d-9ea3bce381d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/7f9bcee6-1959-418e-9beb-7c77fe877b26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/57a7bb8f-0895-4a43-8168-fc4de2dc6dcb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/ba367435-bb17-4339-ad03-3c729365e87e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/2af930b4-b9ce-4850-a34c-55da9743bbe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/3b656447-5712-4b0b-9a00-75f15352fe2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/26a8b611-32ae-4717-abcd-9e64acdd202d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/0bb9fd7b-c9c4-46c6-be4a-125969a6a9bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/c9e30733-e646-4965-91aa-ba7cddc89ec2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/905c3beb-6a6f-48ef-bf39-b1bc7067da57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/0bf88596-9d83-423c-b43e-35f584d898a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/0f7616e5-edef-4cd0-a29a-87e611ef1f52.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/bf8988e2-9b11-40ed-adf5-5a4ff24c9616.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/2503e4e8-cc91-4852-b59b-5ba5189dd1c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/30671da2-52a0-4056-b00e-21df73475e93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/0014313e-d700-4eb6-937d-9ea3bce381d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/7f9bcee6-1959-418e-9beb-7c77fe877b26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/57a7bb8f-0895-4a43-8168-fc4de2dc6dcb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/ba367435-bb17-4339-ad03-3c729365e87e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/2af930b4-b9ce-4850-a34c-55da9743bbe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/3b656447-5712-4b0b-9a00-75f15352fe2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/26a8b611-32ae-4717-abcd-9e64acdd202d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/0bb9fd7b-c9c4-46c6-be4a-125969a6a9bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/244183/c9e30733-e646-4965-91aa-ba7cddc89ec2.jpg
 • 4
 • 1
 • 119m2
 • 103m2
Ref: BC731
قیمت فروش 599 900 €
 • 4
 • 1
 • 119m2
 • 103m2
Ref: BC731

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • تهویه مطبوع آماده نصب
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,
 • سال ساخت: 1985
 • طبقات: 9
 • چشم انداز:
 • آسانسور
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید