Lisboa - Estrela - برای فروش - BC766

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/af4ac5dd-f1e7-4991-a0ad-ae2df830ae39.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/5b690140-2ab3-406d-8ffb-4ded4b6c1c20.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/0dfae9f0-dcad-4c6e-a9e4-6ac0e334549f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/71447519-6b78-4d6d-9f89-7ddda5941eb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/de222eb6-7c92-428b-bcad-cdbb8e9365ad.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/f66f8e31-72d5-4428-b8dc-ab7c14290fcf.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/ea1aa269-de3e-48aa-960f-ac488d4c7f21.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/af4ac5dd-f1e7-4991-a0ad-ae2df830ae39.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/5b690140-2ab3-406d-8ffb-4ded4b6c1c20.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/0dfae9f0-dcad-4c6e-a9e4-6ac0e334549f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/71447519-6b78-4d6d-9f89-7ddda5941eb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/de222eb6-7c92-428b-bcad-cdbb8e9365ad.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/f66f8e31-72d5-4428-b8dc-ab7c14290fcf.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/ea1aa269-de3e-48aa-960f-ac488d4c7f21.jpeg
از جانب
قیمت فروش
POA


ویژگی های اموال

 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , ,
 • سال ساخت: 2023
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • بالکن

محل

درخواست

Lisboa - Estrela - برای فروش - BC766

4 کسرهای موجود

Ref طبقه نوع ملک اتاق های خواب حمام ها منطقه خانه مساحت ناخالص قیمت
BC767 0 1 1 64 m2 0 m2 625 000€ بیشتر بدانید
BC768 1 2 1 63 m2 0 m2 630 000€ بیشتر بدانید
BC770 2 2 1 65 m2 0 m2 635 000€ بیشتر بدانید
BC771 3 2 1 64 m2 0 m2 630 000€ بیشتر بدانید