برای فروش - Lisboa - BC766

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/af4ac5dd-f1e7-4991-a0ad-ae2df830ae39.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/5b690140-2ab3-406d-8ffb-4ded4b6c1c20.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/0dfae9f0-dcad-4c6e-a9e4-6ac0e334549f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/71447519-6b78-4d6d-9f89-7ddda5941eb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/de222eb6-7c92-428b-bcad-cdbb8e9365ad.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/f66f8e31-72d5-4428-b8dc-ab7c14290fcf.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/ea1aa269-de3e-48aa-960f-ac488d4c7f21.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/af4ac5dd-f1e7-4991-a0ad-ae2df830ae39.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/5b690140-2ab3-406d-8ffb-4ded4b6c1c20.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/0dfae9f0-dcad-4c6e-a9e4-6ac0e334549f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/71447519-6b78-4d6d-9f89-7ddda5941eb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/de222eb6-7c92-428b-bcad-cdbb8e9365ad.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/f66f8e31-72d5-4428-b8dc-ab7c14290fcf.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/266370/ea1aa269-de3e-48aa-960f-ac488d4c7f21.jpeg
از جانب
قیمت فروش
POA

ویژگی های اموال

 • آشپزخانه مجهز شده
 • فاصله کم تا مراکز: , , ,
 • سال ساخت: 2023
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • بالکن

محل

درخواست

برای فروش - Lisboa - BC766

4 کسرهای موجود

Ref طبقه نوع ملک اتاق های خواب حمام ها منطقه خانه مساحت ناخالص قیمت
BC767 0 1 1 64 m2 0 m2 625 000€ بیشتر بدانید
BC768 1 2 1 63 m2 0 m2 630 000€ بیشتر بدانید
BC770 2 2 1 65 m2 0 m2 635 000€ بیشتر بدانید
BC771 3 2 1 64 m2 0 m2 630 000€ بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید