برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82366/03bde828-24e0-4035-b5c6-b049040ec5e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82366/a80360cb-8a1f-4fcc-9548-a39470db93ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82366/f64af084-9a5a-46a2-8cf5-04d5d5214296.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82366/0675a3b2-382f-4ec2-a707-a6d0ec7bbc8d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82366/208525bc-e759-4fd1-bd6c-5b46aaaf4758.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82366/03bde828-24e0-4035-b5c6-b049040ec5e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82366/a80360cb-8a1f-4fcc-9548-a39470db93ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82366/f64af084-9a5a-46a2-8cf5-04d5d5214296.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82366/0675a3b2-382f-4ec2-a707-a6d0ec7bbc8d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82366/208525bc-e759-4fd1-bd6c-5b46aaaf4758.jpg
 • 1
 • 48m2
 • 48m2
 • 273438m2
Ref: Shop in Lisbon for invest
قیمت فروش 55 000 €
 • 1
 • 48m2
 • 48m2
 • 273438m2
Ref: Shop in Lisbon for invest

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,
 • سال ساخت: 2006
 • چشم انداز:
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید