برای فروش - Santarém

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/00e534d5-45f7-4289-b75d-6ec1eae9b8f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/2b57a670-fa43-4e5a-80ba-3fb6dfee2546.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/1e0aa938-903c-4867-9a3a-a497da0c9691.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/0b35ebfd-0efa-4f10-aa9b-91b52dfc09d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/20b1817e-9b3b-484c-b456-77b3a1490b56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/92477e60-a80e-47b5-a3c6-95ecd40fafdd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/797a4595-184f-449b-a18f-309fc088900b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/29c0b750-3834-4340-8833-25c4a38cfe2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/9d54acaf-f252-4c67-b766-b7b90a052d68.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/0a1576c4-33b2-488d-9a03-a96a5b18b8ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/ec3094ac-3666-4afc-8cc5-a72cfe151207.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/116c0ced-d7b7-47f8-9251-8777dae66877.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/121a4cd8-7514-4811-a67b-e5622d1fd7f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/4a18d6e6-07b9-4640-b652-7d9d67b04e1c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/5ec3f4e0-d32e-4b32-b98b-6d682d02e857.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/00e534d5-45f7-4289-b75d-6ec1eae9b8f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/2b57a670-fa43-4e5a-80ba-3fb6dfee2546.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/1e0aa938-903c-4867-9a3a-a497da0c9691.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/0b35ebfd-0efa-4f10-aa9b-91b52dfc09d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/20b1817e-9b3b-484c-b456-77b3a1490b56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/92477e60-a80e-47b5-a3c6-95ecd40fafdd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/797a4595-184f-449b-a18f-309fc088900b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/29c0b750-3834-4340-8833-25c4a38cfe2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/9d54acaf-f252-4c67-b766-b7b90a052d68.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/0a1576c4-33b2-488d-9a03-a96a5b18b8ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/ec3094ac-3666-4afc-8cc5-a72cfe151207.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/116c0ced-d7b7-47f8-9251-8777dae66877.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/121a4cd8-7514-4811-a67b-e5622d1fd7f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/4a18d6e6-07b9-4640-b652-7d9d67b04e1c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133337/5ec3f4e0-d32e-4b32-b98b-6d682d02e857.jpg
Ref: BC417
از جانب قیمت فروش 280 000 €
Ref: BC417

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • گنجه
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , ,
 • باغ
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • ویزا طلایی
 • سال ساخت: 2025
 • انبار شراب
 • چشم انداز:
 • باربیکیو
 • دارای مبلمان

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید