برای فروش - Setúbal - BC653

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/d65661ab-cc46-4623-b1f2-b7ec2abe968b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/365db603-2e62-438c-9fab-e8beed53a49c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/e7e45f86-3b8b-4982-b126-8026f391f431.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/80d97fb8-11e2-41cf-8f9f-3fb6f6dec1d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/5106363a-193c-48c8-951c-10d483981f54.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/d85cda52-39c3-49c2-8424-0c672bd93cad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/f776e2c4-dfdc-4644-b41f-e0894e0e205c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/ff3d1a6c-fe5f-4daa-b5ea-a99fa65e28f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/8f9c2e18-5d0a-4e80-ac8e-4f88152e9a2b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/d65661ab-cc46-4623-b1f2-b7ec2abe968b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/365db603-2e62-438c-9fab-e8beed53a49c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/e7e45f86-3b8b-4982-b126-8026f391f431.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/80d97fb8-11e2-41cf-8f9f-3fb6f6dec1d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/5106363a-193c-48c8-951c-10d483981f54.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/d85cda52-39c3-49c2-8424-0c672bd93cad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/f776e2c4-dfdc-4644-b41f-e0894e0e205c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/ff3d1a6c-fe5f-4daa-b5ea-a99fa65e28f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200122/8f9c2e18-5d0a-4e80-ac8e-4f88152e9a2b.png
 • 4
 • 4
 • 173,34m2
 • 173,34m2
 • 298m2
Ref: BC653
قیمت فروش
445 000 €
 • 4
 • 4
 • 173,34m2
 • 173,34m2
 • 298m2
Ref: BC653

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع آماده نصب
 • صفحات خورشیدی آماده نصب
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • باغ
 • طبقات: 2
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • آبدارخانه
 • فضای پارکینگ
 • باربیکیو
 • بالکن
 • تراس
 • گاراژ
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید