برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/7fc80fea-cef0-4634-96f8-63058ef0a78c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/6e11a5a1-3460-4555-b938-ea3dbbe84df4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/aa4595f4-77e1-4365-9889-50cc6c600012.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/2a8964d1-f79a-4cc8-991a-cb50f628eb0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/cbbe1330-a457-41b7-986f-586010aa18f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/a2312684-86d8-46bc-9284-6170f64bb543.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/27dec5d3-38f5-4d6d-8a66-3633022020fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/40a4db1f-9cd2-4cfa-b48b-202141d9e995.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/3a306351-519f-488f-9581-50456bcb02dc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/7fc80fea-cef0-4634-96f8-63058ef0a78c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/6e11a5a1-3460-4555-b938-ea3dbbe84df4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/aa4595f4-77e1-4365-9889-50cc6c600012.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/2a8964d1-f79a-4cc8-991a-cb50f628eb0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/cbbe1330-a457-41b7-986f-586010aa18f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/a2312684-86d8-46bc-9284-6170f64bb543.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/27dec5d3-38f5-4d6d-8a66-3633022020fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/40a4db1f-9cd2-4cfa-b48b-202141d9e995.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/200133/3a306351-519f-488f-9581-50456bcb02dc.png
 • 4
 • 4
 • 166,24m2
 • 166,24m2
 • 201,89m2
Ref: BC654
قیمت فروش 425 000 €
 • 4
 • 4
 • 166,24m2
 • 166,24m2
 • 201,89m2
Ref: BC654

ویژگی های اموال

 • تهویه مطبوع آماده نصب
 • صفحات خورشیدی آماده نصب
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • باغ
 • طبقات: 2
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • آبدارخانه
 • فضای پارکینگ
 • باربیکیو
 • بالکن
 • تراس
 • گاراژ
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید