برای فروش - Setúbal

  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90121/ed086dfd-1695-4aa4-b6cf-69b02995441a.png
  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90121/cabb0f1f-0382-4b79-9614-c98a369815b5.png
  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90121/6c56a676-bdb9-49f8-998a-1880758a2922.png
  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90121/ed086dfd-1695-4aa4-b6cf-69b02995441a.png
  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90121/cabb0f1f-0382-4b79-9614-c98a369815b5.png
  • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90121/6c56a676-bdb9-49f8-998a-1880758a2922.png
  • 989,89m2
Ref: BC41
قیمت فروش 320 000 €
  • 989,89m2
Ref: BC41

ویژگی های اموال

  • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید