برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99212/955691e1-c68f-41fd-8977-44671e479fcf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99212/7a0ef81e-1e30-4c6f-8d13-7ad7ad96f14b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99212/7294d2d5-37ef-4f29-a2f9-a5001e9e0518.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99212/955691e1-c68f-41fd-8977-44671e479fcf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99212/7a0ef81e-1e30-4c6f-8d13-7ad7ad96f14b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99212/7294d2d5-37ef-4f29-a2f9-a5001e9e0518.png
 • 258,75m2
 • 283,8m2
Ref: BC159
قیمت فروش 82 500 €
 • 258,75m2
 • 283,8m2
Ref: BC159

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید