برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99215/2aa833f5-2ccc-475c-9aa2-cf24c321a0b2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99215/33fa4bbd-4513-40e2-bea2-97cec05af977.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99215/3506fe9e-5776-4aa6-87d6-5436d41ada82.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99215/2aa833f5-2ccc-475c-9aa2-cf24c321a0b2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99215/33fa4bbd-4513-40e2-bea2-97cec05af977.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/99215/3506fe9e-5776-4aa6-87d6-5436d41ada82.png
 • 258,75m2
 • 201,89m2
Ref: BC160
قیمت فروش 79 500 €
 • 258,75m2
 • 201,89m2
Ref: BC160

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , ,

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید